Centrum sportowe na Powstańców Śląskich (Świerczewo) przy ul. Korfantego - boisko do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna dla seniorów


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Centrum sportowe na Powstańców Śląskich (Świerczewo) przy ul. Korfantego - boisko do piłki nożnej, siłownia zewnętrzna dla seniorów
Opis projektu

Propozycją projektu jest budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 26 m × 56 m ze sztuczną nawierzchnią, ogrodzenia boiska, utworzenie powierzchni utwardzonej doprowadzającej do boiska oraz budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów.

Obecnie w tym miejscu znajduje się boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią trawiastą. Boisko ma nierówną powierzchnię murawy, przez co bardzo trudno na nim się gra. Ze względu na dużą liczbę chętnych do gry w piłkę na tym boisku warto by na tym terenie powstało boisko z utwardzoną powierzchnią.

Budowa siłowni zewnętrznej urozmaici możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańców, szczególnie seniorów, zachęci ich również do podejmowania różnorodnych działań wpierających aktywność fizyczną oraz zwiększy poziom jakości życia okolicznych mieszkańców.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Świerczewo, os. Powstańców Śląskich, teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Korfantego/Tyca.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak.
Potencjalni odbiorcy projektu
- dzieci i młodzież spędzająca wolny czas na terenie sportowo-rekreacyjnym, - uczestnicy turniejów piłkarskich, - dorośli oraz seniorzy coraz chętniej korzystający z siłowni zewnętrznych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie w tym miejscu znajduje się boisko do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią trawiastą. Boisko ma nierówną powierzchnię murawy, przez co bardzo trudno na nim się gra. Ze względu na dużą liczbę chętnych do gry w piłkę na tym boisku warto by na tym terenie powstało boisko z utwardzoną powierzchnią. Budowa siłowni zewnętrznej urozmaici możliwość spędzania wolnego czasu mieszkańców, szczególnie seniorów, zachęci ich również do podejmowania różnorodnych działań wpierających aktywność fizyczną oraz zwiększy poziom jakości życia okolicznych mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko piłkarskie o wymiarach 26 m × 56 m ze sztuczną nawierzchnią 400000
Ogrodzenie 45000
Powierzchnie utwardzone (chodniki) 7000
Siłownia zewnętrzna dla seniorów (8 urządzeń) 45000
SUMA: 497000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Konserwacja powierzchni, sprzątanie 2000
SUMA: 2000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Plan zagospodarowania terenu Plan zagospodarowania terenu - Korfantego.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 497000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 2000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 499000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Wszyscy członkowie Rady Osiedla Świerczewa: Anna Matusewicz-Potocka, Anna Bartoszewicz-Sarna, Błażej Szymański, Dawid Abramowicz, Hanka Gadzińka, Jan Sulanowski, Katarzyna Pampuch, Marcin Maćkowiak, Maria Pajtasz, Marian Dyczkowski, Mirosław Woźniak, Przemysław Marciniak, Roman Koszuta, Tomasz Wierzbicki, Tymoteusz Śmieszek
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.