Bezpieczny Poznań


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Bezpieczny Poznań
Opis projektu

"Bezpieczny Poznań", to projekt ogólnomiejski, realizowany dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich ludzi potencjalnie zagrożonych sytuacją Nagłego Zatrzymania Krążenia - NZK. Projekt obejmuje zakup w pełni ratowniczych defibrylatorów półautomatycznych AED, szafek, organizacji szkoleń dla użytkowników, także akcję promocyjną nt. dostępu do defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej. Bezpieczny Poznań, to także kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przez przypadkowych świadków zdarzeń. Za podstawę merytoryczną przedsięwzięcia posłuży cykl szkoleń z zakresu NZK, prowadzenia RKO - resuscytacji krążeniowo-oddechowej, oraz spotkań promujących ideę Powszechnego Dostępu do Defibrylacji.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pięć obszarów operacyjnych.1. Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjną: Ogród Jordanowski Nr 1, Solna 2, 61-736 PoznańOgród Jordanowski Nr 2, Przybyszewskiego 30A, 60-357 Poznań CHWIAŁKA - pływalnia/ lodowisko/ hale sportowe, Chwiałkowskiego 34a, 61-553 PoznańPoznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - Oddział Malta, Wiankowa 3, 61-131 PoznańMłodzieżowy Ośrodek Sportowy, Gdańska 1, 61-123 PoznańHala Widowiskowo-Sportowa Arena, Wyspiańskiego 33, 60-751 PoznańOśrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106a, 61-164 PoznańINEA Stadion, Bułgarska 17, 60-320 Poznań Stadion Golęcin, Warmińska 1, 60-622 PoznańPływalnia Miejska Atlantis, os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań Termy Maltańskie, Termalna 1, 61 - 028 Poznań2. Instytucje Kultury:Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19, 61-739 PoznańCentrum Kultury Zamek, Św. Marcin 80/82, 61-809 PoznańCentrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Gdańska 2, 61-123 PoznańDom Kultury "Stokrotka" Cyniowa 11, 60-175 PoznańEstrada Poznańska, Masztalarska 8, 61-767 PoznańGaleria Miejska ARSENAŁ, Stary Rynek 6, 61-772 PoznańMuzeum Archeologiczne w Poznaniu, Wodna 27, 61-781 PoznańPoznański Chór Chłopięcy, Cegielskiego 1, 61-862 PoznańTeatr Animacji, al. Niepodległości 14, 61-713 PoznańTeatr Muzyczny, Niezłomnych 1e, 61-894 PoznańTeatr Ósmego Dnia, Ratajczaka 44, 61-728 PoznańTeatr Polski, 27 Grudnia 8/10, 61-737 PoznańWielkopolskie Muzeum Niepodległości, 61-777 Poznań, Stary Rynek 3 - OdwachWydawnictwo Miejskie Posnania, F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań3. Państwowe Wyższe Uczelnie (wraz z podlegającymi obiektami):Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wieniawskiego 1, 61-712 PoznańUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Aleksandra Fredry 10, 61-701 PoznańUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 PoznańUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 PoznańUniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Aleje Karola Marcinkowskiego 29, 60-967 PoznańPolitechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań Instytucje KulturyAkademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Święty Marcin 87, PoznańAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań4. UM Poznań (podział ze wzgl. na lokalizację):Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 PoznańUrząd Stanu Cywilnego (SC), Libelta 16/20, 61-706 Poznań Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (DGR), Matejki 50, 60-770 Poznań Wydział Gospodarki Komunalnej (GK), 3 Maja 46, 61-728 Poznań Wydział Komunikacji (Km), Gronowa 22a, 61-655 Poznań Wydział Ochrony Środowiska (OŚ), Gronowa 22A, 61-655 Poznań 5. Organy Podatkowe:Izba Skarbowa w Poznaniu, Pl. Cyryla Ratajskiego 5, 61-726 PoznańUrząd Skarbowy Poznań-Grunwald, Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, Juliusza Słowackiego 22, 60-823 PoznańUrząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto, Warszawska 183/185, 61-055 PoznańPierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, Chłapowskiego 17/18, 60-965 PoznańUrząd Skarbowy Poznań-Winogrady, Wojciechowskiego 3/5, 60-685 PoznańUrząd Skarbowy Poznań-Wilda, Wierzbięcice 45, 61-558 Poznań-Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ze względu na specyfikę należy oszacować zakres ilościowy instalacji wykonywanych na zewnątrz i wewnątrz budynków użyteczności publicznej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Praktycznie: Każdy poszkodowany w wyniku Nagłego Zatrzymania Krążenia, znajdujący się bezpośrednio w zasięgu dedykowanego do danego miejsca defibrylatora AED. Merytorycznie: Wszyscy zainteresowani. Projekt z nazwy i założenia będzie dostępny powszechnie. Posłuży świadomym obywatelom, aby mogli świadomie podejmować decyzje w sytuacji krytycznej - w sytuacji ratowania życia ludzkiego podczas nagłego zatrzymania krążenia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z powodu nagłych zatrzymań krążenia (NZK) rocznie umiera w Polsce ponad 40.000 ludzi, bo jest nadal zbyt mało dostępnych publicznie defibrylatorów AED, ponadto świadkowie zdarzeń boją się udzielać pierwszej pomocy, a jeśli już zaczną, często robią to nieefektywnie – zawodzi skuteczność ucisków klatki piersiowej. Celem projektu jest stworzenie systemu publicznego dostępu do urządzeń w pełni ratowniczych, prowadzących świadków NZK krok po kroku przez cały proces ratowania życia a także dających informację zwrotną co do skuteczności prowadzonej reanimacji – te funkcjonalności zapewniają defibrylatory ZOLL AED Plus. Takie urządzenia w rękach osób przeszkolonych w zakresie pierwszej pomocy, użyte w ciągu 4-5 minut od zatrzymania krążenia, zwiększają szanse poszkodowanego nawet do 75%. W zestawieniu z 5-10% szans na uratowanie życia przez profesjonalnych ratowników dopiero po ich przyjeździe, gdy świadkowie zdarzenia nie zareagują, stworzenie takiego systemu oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń wydaje się całkowicie uzasadnione.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup sprzętu (defibrylatory ZOLL AED Plus, baterie, elektrody dla dorosłych i pediatryczne, szafki do przechowywania defibrylatorów) 583000
Szkolenia personelu w każdej z lokalizacji (szkolenie z obsługi defibrylatora ZOLL AED Plus oraz elementów pierwszej pomocy przedmedycznej) 217500
Koszty promocji projektu (radio, portale internetowe, media społecznościowe) 50000
SUMA: 850500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
wymiana elektrod i baterii w zalecanych przez producenta terminach (w okresie 10 lat użytkowania sprzętu przy założeniu, że nie będą używane, a będą stanowić jedynie zabezpieczenie) 144420
SUMA: 144420
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Defibrylator ZOLL AED Plus aed PLUS.jpg
Zestaw defibrylator ze skrzynką do przechowywania zoll-aivia.gif
System zarządzania defibrylatorami AED aed_features aivia.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 850500 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 144420 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 994920 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca -Szpytko, Hanna Mikołajczak, Monika Pusz
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.