Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne
Opis projektu

Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne będzie miejscem aktywności ruchowej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Zarówno dzieci jak i młodzież będą trenowały różnego rodzaju sporty miejskie pod okiem instruktorów. Będzie to również miejsce spotkań, integracji oraz aktywnego i co najważniejsze bezpiecznego wypoczynku. Plan Centrum przewiduje liczne urządzenia i przyrządy umożliwiające rozwijanie pasji do sportu w każdym wieku a gumowa nawierzchnia amortyzuje upadki czyniąc park miejscem bezpiecznych treningów. Jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie coraz bardziej kreatywnych i różnorodnych parków rekreacyjno-sportowych. Rozwijające się społeczności lokalne parkour skoncentrowane na sporcie zgłaszały taką potrzebę dotychczas wyłącznie słownie. Takie Centrum ma pomóc rozwinąć się młodym ambitnym ludziom w dążeniu do osiągania kolejnych celów sportowych, które obecnie mogą być realizowane w bezpieczny sposób wyłącznie poza Poznaniem. Jest to pierwsze tego typu Centrum w Poznaniu. Poza możliwościami aktywnego spędzania wolnego czasu Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne będzie również wspaniałą wizytówką dla miasta. W polsce podobnych obiektów jest stosunkowo mało a takie Centrum przyniesie zainteresowanie znacznej liczby ludzi z całej Polski szczególnie ludzi związanych ze sportem parkour. Ogólnodostępne Centrum w naszym mieście to szansa na promocję dla miasta. Miejsca tego typu w Europie i na Świecie już teraz gromadzą rzesze entuzjastów oraz zwyczajnych obywateli. Cele Miejskiego Centrum Multisportowo-Integracyjnego: rozpowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży oraz dorosłych; wspieranie prawidłowego rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży; podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia; zapewnienie bezpiecznych warunków treningowych dla dzieci i młodzieży; rozwój turystyki oraz animacja wolnego czasu dzieci i młodzieży; krzewienie postaw obywatelskich i zasad sportowych; wspieranie rozwoju kreatywności i prawidłowych postaw społecznych młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, alkoholu, narkotyków i innych; zapobieganie wykluczeniu społecznemu; zapewnienie warunków do aktywnego udziału w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Rataje II obok Szkoły Podstawowej numer 20 im. Stefana Batorego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczegóły na mapce w załączniku.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym chcąca poprawić swoją sprawność fizyczną i aktywnie spędzać czas. Dzieci w Poznaniu: 84 664 (15,4%) ludzi w wieku do 17 lat (źródło: GUS z dnia 31 grudnia 2012 r.) Znaczna część zainteresowanych to również osoby dorosłe uprawiające już od pewnego czasu sporty takie jak parkour czy street workout.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Duża część większych miast zarówno w całej Europie jak i na terenie Polski posiada podobne parki. W Polsce: Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wrocław, Białystok, Warszawa, Ełk, Wałbrzych. Bezpłatny dostęp do Centrum dla mieszkańców osiedla oraz całego Poznania. Alternatywa dla tradycyjnych parków sportowych i rekreacyjnych. Pozytywny wpływ na rozwój postawy ciała u dzieci i młodzieży, poprawa koordynacji, równowagi oraz ogólnej sprawności ruchowej osób dorosłych. 70% Polaków prowadzi typowo „siedzący” tryb życia (źródło: badania Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Uczniowie nie ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego: 15% w Szkołach Podstawowych, 23 % w Gimnazjach i 30% w Szkołach Średnich (źródło: Raport NIK). Tylko przez ostatni miesiąc do grupy Parkour Poland na portalu społecznościowym facebook.com dołączyło 180 osób (jest to wzrost o prawie 5% w przeciągu jednego miesiąca co na przestrzeni tylko jednego roku prognozuje wzrost o 60%). Poznańska grupa na portalu facebook.com zrzeszająca ludzi trenujących takie sporty jak parkour liczy 400 członków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i budowa parku (kwota netto, nie uwzględnia corocznych przeglądów parku, szczegóły w załączniku). 268030
4 ławki usytuowane przy parku 4184
2 kosze betonowe 1000
Warsztaty sportowe dla dzieci i młodzieży przez 6mc - jedne zajęcia w tygodniu. Możliwość przedłużenia zajęć na kolejne lata. 7200
SUMA: 280414
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Roczny przegląd 3200
SUMA: 3200
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Mapka z zaznaczonym miejscem Miejsce.png
Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo-Integracyjne.pdf
Kosztorys parku Kosztorys.pdf
Rekomendacja Zarządu Zieleni Miejskiej Scan0553.pdf
Rekomendacja Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu SportowyGAJ.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 280414 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 3200 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 283614 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.