"Cyklo-Stop" Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
"Cyklo-Stop" Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania
Opis projektu

Celem projektu jest utworzenie bramy turystycznej w pólnocno-zachodniej części Poznania, która będzie punktem informacyjnym i wypoczynkowym dla aktywnej turystyki pieszej i rowerowej. Ponieważ istniejące nad Jeziorem Kierskim ośrodki coraz częściej stają się niedostępne dla ogółu biegaczy, rowerzystów, czy turystów uprawiających turystykę pieszą, głównym założeniem projektu jest dostęp publiczny do proponowanych rozwiązań. W skład projektu wchodzą: 1) Stanica, z punktem naprawczym rowerów (do samodzielnej naprawy) oraz wiatą rowerową, która także będzie stanowić zaplecze dla szkół; tablica z materiałami informacyjnymi dotyczącymi pobliskich szlaków turystycznych; wiata rekreacyjna z zapleczem sanitarnym oraz automatami gastronomicznymi. Na terenie stanicy będą znajdować się elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci, lampy solarne. Stanica będzie otoczona niskopienną zielenią [Załącznik 1 - ryc1]. 2) Przystanek, z punktem widokowym, wyposażony w następujące elementy: altana, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, lampy solarne oraz, w sezonie letnim, toaleta przenośna [Załącznik 2 - ryc2]. Stanica i Przystanek wpisują się w istniejące częściowo ciągi pieszo-rowerowe w obrębie obszaru otoczenia Jeziora Kierskiego. Dodatkowo lokalizacja Stanicy może spowodować większe zainteresowanie zarówno odpoczynkiem nad jeziorem (projektowana plaża nad jeziorem), aktywną rekreacją (szlaki turystyczne), jak i edukacją ekologiczną (projektowany park edukacji ekologicznej w przy ul. ks. E. Nawrota). Przebywający w Stanicy będą mogli również pokibicować miejscowej drużynie piłkarskiej (w sąsiedztwie znajduje się boisko piłki nożnej Arki Kiekrz). Dodatkowym atutem dla zaproponowanej lokalizacji Stanicy są pobliskie sklepy i ogólnie dostępny parking przykościelny. W przypadku Przystanku przy ul. Nad Jeziorem niewątpliwym walorem jest widok na jezioro, szczególnie atrakcyjny podczas zachodu słońca. Koordynatorem prac przy realizacji projektu powinien być Wydział Transportu i Zieleni przy współudziale Rady Osiedla Kiekrz. Należy również nawiązać współpracę z gminami Tarnowo Podgórne i Rokietnica, szczególnie przy wytyczaniu ścieżek turystycznych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. ks. Edwarda Nawrota oraz ul. Nad Jeziorem. Teren położony jest w północno-zachodniej części Poznania nad Jeziorem Kierskim, w ciągu szlaków turystycznych, gdzie dynamicznie rozwija się turystyka pieszo-rowerowa i biegowa.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stanica (1) zlokalizowana będzie przy ul. Ks. Edwarda Nawrota na działkach nr 553/10 i części działki 552/4 z ark. mapy 9 obręb 27, stanowiących własność Miasta Poznania [Załącznik 1: ryc1a, ryc1b], będące w zarządzie Szkoły Podst. nr 28 w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 57, a Przystanek (2) przy ul. Nad Jeziorem na części działki 1/2, z ark. mapy 14 obr. 24, będącej również własnością Miasta Poznania {Załącznik 2: ryc2a, ryc2b].
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania i okolicznych gmin oraz turyści, a także pracownicy i uczniowie Szkoły Podst. nr 28 i Gimnazjum nr 67.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W związku ze wzrostem popularności aktywnego wypoczynku brakuje odpowiedniej infrastruktury. Zaproponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Proponuje się utworzenie stanicy, która byłaby bramą turystyczną miasta Poznania w jego pn-zach. części. Brama powinna stanowić punkt „wejścia i wyjścia” na trasy turystyczne, zarówno istniejące (do Strzeszynka i Rusałki lub Krzyżownik), jak i te projektowane, jak choćby w kierunku Napachania (z edukacyjną ścieżką do Torfinarium, czy Rokietnicy, przez Jezioro Kierskie Małe). Dotąd brakuje miejsca, gdzie można by naprawić rower, ugasić pragnienie, czy po prostu odpocząć. Proponuje się umiejscowienie Stanicy i Przystanku w taki sposób, który porządkuje dotychczasowy ich charakter (brak zagospodarowania) [Załącznik 1 - ryc 1c, Załącznik 2 - ryc. 2c]. We wiacie rowerowej przewidziano zabezpieczone miejsca postojowe dla rowerów pracowników i uczniów szkół. Wstępną akceptację dla projektu (Stanica) wyraziła Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 28 [Załącznik 3 - akceptacja SP28].
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
projekt wykonawczy 25000
Wiata rekreacyjna z zapleczem sanitarnym murowana, Punkt naprawczy, Wiata rowerowa zadaszona zamykana 200000
Altana, Ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, turystyczna tablica informacyjna 85000
lampy solarne 50000
Prace ziemne, nasadzenia i prześwietlenia drzew 70000
Toaleta przenośna sezonowa z usługą 2500
SUMA: 432500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
konserwacja i sprzątanie 20000
SUMA: 20000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Załącznik 2 - ryc.2, 2a, 2b, 2c, 2d Za_cznik 2.pdf
Załącznik 1 - ryc.1, 1a, 1b, 1c Za_cznik 1.pdf
Załącznik 3 - akceptacja SP28 SP28_akceptacja.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Kultury
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 432500 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 452500 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Porębska, Teresa Jackowiak, Jacek Lewandowski, Jan Szelągiewicz, Sławomir Fiszer
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.