Modernizacja pływalni Olimpia


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Modernizacja pływalni Olimpia
Opis projektu

Projekt przewiduje wymianę niecki basenowej oraz odnowienie szatni na pływalni Olimpia. W ramach remontu niecki basenowej przewidujemy likwidację niecki z blachy aluminiowej i zastąpienie jej nową z glazury. Ponadto, niezbędne będzie usprawnienie wentylacji wraz z odzyskiem ciepła. Projekt przewiduje również odnowienie szatni. W dwóch na cztery szatnie niezbędna jest wymiana szafek. Dodatkowo, w ramach projektu chcielibyśmy dostosować wejście na pływalnie dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż podjazdu dla wózków inwalidzkich. Ponadto, przewidujemy też montaż podnośnika umożliwiającego opuszczanie osób niepełnosprawnych do basenu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Taborowa 1, 60-790 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Taborowa 1, 60-790 Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy dzielnicy Grunwald, zarówno dzieci jak i dorośli, a także mieszkańcy innych dzielnic Poznania, bowiem tego typu obiektów jest w mieście bardzo mało. W chwili obecnej z pływalni korzystają następujące szkoły i organizacje: Przedszkola: Przedszkole 47 Przedszkole 46 Pod muchomorkiem Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 70 Szkoła Podstawowa nr 26 Szkoła Podstawowa nr 88 Szkoła Podstawowa nr 90 Szkoła Podstawowa nr 71 Szkoła Podstawowa nr 74 Szkoła Podstawowa nr 58 Szkoła Podstawowa nr 54 Szkoła Podstawowa nr 103 Szkoły wyższe: Uniwersytet Ekonomiczny Uniwersytet Medyczny Uniwersytet Przyrodniczy Organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie na Tak dla dzieci z porażeniem mózgowym Środowiskowy Dom Samopomocy „Kamyk” Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe Stowarzyszenie na rzecz dzieci słabowidzących i niedowidzących Zespół Szkół Specjalnych nr 101 Zespół Szkół Specjalnych nr 103 Stowarzyszenie na Rzecz osób niepełnosprawnych Iskra
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pływalnia Olimpia jest jedynym obiektem tego typu w tej części miasta. Z basenu korzystają dzieci oraz dorośli, zarówno w ramach zorganizowanych zajęć nauki pływania jak i rekreacji na zasadach półrocznych i rocznych karnetów. Wśród klientów pływalni są również osoby starsze, mieszkańcy Grunwaldu, którzy cenią sobie położenie obiektu. Towarzystwo Sportowe Olimpia nie prowadzi działalności nastawionej na zysk a wszystkie przychody z basenu kierowane są na jego utrzymanie oraz działalność sportową. Pływalnia co roku jest remontowana ze środków własnych Towarzystwa, ale te zasoby umożliwiają tylko przeprowadzenie niezbędnych, podstawowych prac malarskich oraz konserwacyjnych. Obiekt wymaga jednak inwestycji proekologicznych, umożliwiających odzysk ciepła i bardziej ekologiczne funkcjonowanie. Wykonanie nowej niecki wpłynie na bezpieczeństwo oraz komfort korzystających z pływalni dzieci, młodzieży, studentów dorosłych oraz osób starszych. W interesie mieszkańców dzielnicy jest zachowanie tego sportowego obiektu na mapie Poznania, bowiem znaczna część klientów takich jak dzieci upośledzone czy osoby starsze nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia basenowe w inne rejony miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana niecki ok. 900.000 zł 900000
Wentylacja 55.000 zł 55000
Remont szatni 30.000 zł 30000
Usprawnienia dla niepełnosprawnych 15.000zł 15000
SUMA: 1000000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1000000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1000000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Jest to komercyjna pływalnia, do której dostęp jest płatny, a więc nie jest miejscem ogólnodostępnym.
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.