Wymiana nawierzchni boisk do pilki nożnej z podbudową i drenażem.


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Wymiana nawierzchni boisk do pilki nożnej z podbudową i drenażem.
Opis projektu

Obecna nawierzchnia została położona na istniejących od lat 70-tych ub. wieku boiskach asfaltowych. Intensywna eksploatacja sztucznej nawierzchni pierwszej generacji doprowadziła do stanu, w którym użytkowanie stało się wręcz niebezpieczne. Każde opady deszczu powodują powstawanie kałuż, co jeszcze bardziej obniża bezpieczeństwo gry. Koniecznym będzie więc, przed ułożeniem nowej nawierzchni, wykonanie podbudowy oraz drenażu. Chcemy położyć nowoczesną nawierzchnię spełniająca oczekiwania zarówno piłkarzy oraz uczestników innych imprez rekreacyjno - sportowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obiekt sportowy usytuowany między ulicami: Winogrady, Armii Poznań, Mieszka I i Słowiańskiej.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekt zlokalizowany jest w centrum Poznania w doskonałym punkcie komunikacyjnym. Obok naszego terenu usytuowany jest przystanek PST. istnieje także możliwość dojazdu i co ważne zaparkowania, zarówno rowerem jak i samochodem.
Potencjalni odbiorcy projektu
- dzieci w wieku przedszkolnym - dzieci i młodzież szkolna - studenci - osoby dorosłe - osoby w wieku emerytalnym - osoby niepełnosprawne - kluby sportowe - amatorskie zespoły sportowe
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Podniesienie standardu obiektu sportowego, a przede wszystkim zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i jakości realizowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt projektu 460000
SUMA: 460000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Coroczne czyszczenie nawierzchni, bieżąca konserwacja oraz oświetlenie obiektu po zmroku. 25000
SUMA: 25000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 460000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 25000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 485000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr 4/VII/2015 Zarządu Osiedla Stare Winogrady z dnia 4 sierpnia 2015 roku.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.