Dom Kultury Grunwald


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Dom Kultury Grunwald
Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie miejsca kultury na Grunwaldzie. Będzie to swoisty Dom Kultury z miejscem na projekty edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe, miejsce integracji dla mieszkańców Grunwaldu. Projekt ma charakter obywatelski i rozwojowy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grunwald Północ, ul. Świt/Zora lub ul. Grochowska, ul. Swoboda 35

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ilość proponowanych lokalizacji wynika z braku dostępu mieszkańców tej okolicy do kultury.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania - dzieci, młodzież, seniorzy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na danym obszarze nie działa żadna tego typu instytucja kultury, co jest przejawem wykluczenia mieszkańców Grunwaldu. Wsparcie dla działkowców, kultury, integrującej mieszkańców jest zadaniem samorządu, w związku z tym projekt jest zasadny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Remont, przebudowa lokalu - 1 rok 50000
Wyposażenie obiektu (sofy, ławki, tablice, etc.) - 1 rok 20000
Warsztaty edukacyjne - 1 rok 50000
Warsztaty kulturalne (dramateatr) - 1 rok 50000
Imprezy integrujące mieszkańców - 1 rok 20000
Utrzymanie zepołu pracowników - 1 rok 150000
SUMA: 340000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie lokalu 10000
Personel 4 os/1 rok 150000
SUMA: 160000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Dom Kultury Grunwald.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 340000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 160000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Północ na sesji 20.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.