Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej
Opis projektu

Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej, z możliwością otwierania ścian w okresie letnim, ogrzewanej zimą, o wysokim współczynniku izolacji cieplnej. Celem jest zakrycie istniejących boisk do amatorskiego uprawiania sportu (futsal, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis ziemny itp.) i wydłużenie ich eksploatacji o miesiące jesienno-zimowe. Jednocześnie projekt uwzględnia wymianę istniejącej dotychczas nawierzchni boisk, wyposażenie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w niskoenergetyczne ledowe źródła światła oraz wyposażenie nowego obiektu w szatnie i węzeł sanitarny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obiekt sportowy usytuowany między ulicami: Winogrady, Armii Poznań, Mieszka I i Słowiańską.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekt zlokalizowany jest w centrum Poznania w doskonałym punkcie komunikacyjnym. Obok naszego terenu usytuowany jest przystanek Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Istnieje także możliwość dojazdu, i co ważne zaparkowania, zarówno rowerem jak i samochodem.
Potencjalni odbiorcy projektu
- dzieci w wieku przedszkolnym - dzieci i młodzież szkolna - studenci - osoby dorosłe - osoby w wieku emerytalnym - osoby niepełnosprawne - kluby sportowe - amatorskie zespoły sportowe
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Umożliwienie całorocznej aktywności fizycznej mieszkańcom Miasta Poznania, poprzez udostępnienie obiektu i stworzenie warunków do realizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych bez względu na warunki atmosferyczne. Od wielu lat otrzymujemy sygnały z wielu środowisk o potrzebie obiektu sportowego, który umożliwiałby całoroczne uprawianie sportu i rekreacji oraz organizacji festynów, a którego brak w okolicy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa hali z zapleczem sanitarnym 1900000
SUMA: 1900000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
koszty sprzątania, energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków, konserwacji i bieżących remontów. Razem: 90000
SUMA: 90000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1900000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 90000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1990000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Jednostka Pomocnicza Nowe Winogrady Południe uchwałą nr V/21/II/2015 w dniu 4.08.2015. zaopiniowała wniosek pozytywnie.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr 4/VII/2015 Zarządu Osiedla Stare Winogrady z dnia 4 sierpnia 2015 roku.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Obiekt nie będzie spełniał wymogów powszechnego dostępu do mieszkańców.
Zespół Obradował w składzie Robert Kołaczyk, Izabela Hołosyniuk, Filip Kruszewski.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.