Makieta i Mapa Interaktywna Miasta Poznania Ogólna i Dzielnicowa


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Makieta i Mapa Interaktywna Miasta Poznania Ogólna i Dzielnicowa
Opis projektu

Niezmiernie potrzebna mapa interaktywna i makieta miasta Poznania. Wszystkie spotkania, debaty, spotkania, konsultacyjne szczególnie dotyczące planów zagospodarowania wymagają dostarczenia mieszkańcom pełnej informacji. Takie mapy wielokrotnie wnioskowane są w innych miastach w Polsce. Zdjęcia z Gdynii przekazałem Radnym

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pełna jasność przy ustalaniu miejscowych planów zagospodarowania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ustali merytorycznie wydział UMP 1
SUMA: 1
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Ustali merytorycznie wydział UMP. Info: załączniki przekazałem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
formularz zgłoszeniowy doc10388020150619091417.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Miejskie Jednostki Organizacyjne
Miejska Pracownia Urbanistyczna
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie W projekcie nie wskazano lokalizacji, w której miałby być on realizowany. W projekcie również nie określono nawet przybliżonych kosztów realizacji projektu. We wniosków brak również specyfikacji technicznej projektu - tzn. jakiego typu miałaby być to instalacja, w jakiej technologii wykonana oraz jakie środki techniczne są potrzebne do jej realizacji. Podsumowując opis projektu znajdujący się we wniosku uniemożliwia choćby przybliżone oszacowanie kosztów oraz stworzenie zarysu koncepcji realizacji.
Zespół Obradował w składzie Łukasz Olędzki Dział Kształtowania Relacji Społecznych Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
 
 
Treść odwołania: Od wielu lat mieszkańcy, organizacje obywatelskie jak również komisje Rady Miasta wnioskują o wykonanie makiety miasta Poznania, która pomoże zorientować się w trakcie debat publicznych tworzyć świadomie dokumenty dotyczące studium, planów zagospodarowania i in. Mieszkańcy, jak wielokrotnie podkreślano w Radzie Miasta i zarządzie oraz innych dokumentach dot. strategii miasta, chcą mieć wpływ na decyzje podejmowane w Poznaniu, jako współgospodarze miasta. Makiety są w różnych miastach w Polsce. Wzory przywiozłem i przekazałem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego z Gdańska i Gdyni. Również otrzymał radny Pan Mikuła z Komisji Polityki Przestrzennej. Na parodię zakrawa fakt, że zespół, który odrzucił mój wniosek obradował w składzie jednoosobowym!! Trudno wymagać od obywatela wskazania miejsca na makietę. Orientacyjne koszty makiety w Gdyni 300 tys. zł.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Miasta Poznania posiada środki na realizację takiego przedsięwzięcia i prowadzi już działania z nim związane. Negatywna rekomendacja jest decyzją ostateczną podjętą przez Zastępcę Prezydenta Pana Macieja Wudarskiego.
Zespół Obradował w składzie E. Janus, Ł. Olędzki
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.