Doposażenie sprzętowe, lokalowe i finansowe na prowadzenie działalności Stowarzyszenia PTAAAK (Krzysztof Wodniczak)


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Doposażenie sprzętowe, lokalowe i finansowe na prowadzenie działalności Stowarzyszenia PTAAAK (Krzysztof Wodniczak)
Opis projektu

Wieloletnia świetna ogólnomiejska działalność Stowarzyszenia PTAAAK promująca kulturę, muzykę, poezję wymaga dofinansowania w ramach budżetu obywatelskiego. Szczegółowe potrzeby określi Prezes Krzysztof Wodniczak. Ja osobiście w imieniu szerokiego grona odbiorców i uczestników wielu spotkań szeroko popieram pomoc dla Stowarzyszenia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, Aktualne Centrum Kultury Jackowskiego Rady Osiedla Jeżyce

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Comiesięczne koncerty w sobotę z cyklu Randez Vous o 6.10 zaczerpnięte z audycji radiowej Radia Wolna Europa prowadzonej przez Jana H,Tyszkiewicza. Adresatem są nie tylko seniorzy, chociaż dominujących repertuarem będą utwory wykonywane na żywo przez solistów i zespoły z lat 50-tych, 60-tych, 70-tych. Taki program ma także cel edukacyjny, seniorzy po koncercie mogą skorzystać z komputera i na youtubie wyszukać piosenki swojej młodości.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szczegółowe potrzeby i koszty określi Prezes Stowarzyszenia - za 1 imprezę raz w miesiącu, 120 500 x12 Honoraria wykonawców 7000x12=84000 Wynajem aparatury nagłaśniającej 2000x12= 24000 Lokal i promocja, reklama 1500x12=18000 Łączny koszt miesięczny 10.500. Ogółem 12 miesięcyx10500= 126 000 126000
SUMA: 126000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacji jak wyżej w pkt.IX 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
oświadczenie skan o_wiadczenia-2Ptaak.pdf
scan formularza zgłoszeniowego doc10445120150629065742.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 126000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 126000 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie 1. Projekt zawiera zbyt mało informacji, aby można go merytorycznie ocenić. 2. Projekt pozostawia decyzję o przedmiocie wydatkowania środków prezesowi stowarzyszenia 3. Kwota podana w jednym z punktów kosztorysu (120500) nie zgadza się z kwotą końcową (126000)
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.