Zagospodarowanie "Warty" z uzgodnieniem potrzeb KontenerART


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Zagospodarowanie "Warty" z uzgodnieniem potrzeb KontenerART
Opis projektu

W ramach projektów związanych z zagospodarowaniem rzeki Warty wnioskuję o uwzględnienie potrzeb finansowych KontenerART. Doposażenia w potrzebną infrastrukturę techniczną i inną w celu realizacji ambitnych zadań związanych z prowadzoną działalnością kulturową, rekreacyjną, turystyczno-sporotwą.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zagospodarowanie rzeki Warty przy Gazownii

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zgodnie z misją, wizją rozwoju miasta Poznania i oczekiwaniami mieszkańców
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Po uzgodnieniu z organizacją KontenerART 1
SUMA: 1
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Po uzgodnieniu z organizacją KontenerART przy pomocy Rad Osiedli Nowe Miasto i Stare Miasto 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
formularz zgłoszeniowy doc10388320150619091512.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 10000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 11000 PLN
Zespół Obradował w składzie Brak wskazanych konkretnych działań w opisie projektu i brak zakresu kosztowego uniemożliwia wydanie jednoznacznej decyzji twierdzącej w odniesieniu o przedstawione informacje.Projekt natomiast jest rekomendowany do realizacji ze względu na wpisanie się przedsięwzięcia w zakres rewitalizacji Miasta,zwiększania dostępności do rzeki a także działań mających na celu wzbogacenie kulturowe - tej części Poznania. Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura Agnieszka Górczewska Marta Kaźmierska Krzysztof Wawron
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt bardzo enigmatycznie sformułowany, równocześnie zakłada wsparcie komercyjnego przedsięwzięcia.
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.