Odnowa pływalni przy Arenie


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Odnowa pływalni przy Arenie
Opis projektu

Projekt polega na modernizacji Pływalni Letniej, położonej w Parku Kasprowicza w okolicy hali sportowej „Arena”. Obiekt zbudowany w latach ‘70, z którego korzystało kilka pokoleń mieszkańców Poznania (w zeszłym roku około 17.500 osób), nie spełnia obecnych standardów bezpieczeństwa i wymogów sanitarnych. Projekt ma tchnąć w ten zaniedbany ośrodek sportowy nowe życie i zagwarantować by pływalnia mogła działać bezproblemowo w kolejnych latach. W ramach projektu powstanie funkcjonalna przestrzeń do spędzania czasu wolnego. Teren Pływalni Letniej, porośniętym bujną zielenią, zapewni mieszkańcom Poznania a zwłaszcza dzieciom, rekreację i zabawę na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą. Zaproponowane rozwiązania obniżą ilość wody koniecznej do uzupełniania basenu oraz wyeliminują konieczność napraw interwencyjnych w trakcie sezonu letniego, wykorzystanie na Pływalni rozwiązań ekologicznych obniży z kolei koszty jej funkcjonowania. W ramach projektu wykonana zostanie modernizacja filtrów i chlorowni, by zapewnić odpowiednią czystość wody. Niecki basenów pokryte zostaną blachą lub folią basenową. Obecnie co roku baseny muszą być od nowa malowane, co powoduje, iż przed każdorazowym ich uruchomieniem ponosić należy znaczne koszty. Ponadto sposób wykonania basenów powodował, iż woda przesiąka do gruntu i należy ją nieustannie uzupełniać. Baseny należy również otoczyć rynną ściekową tak by ograniczyć ubytki wody. Montaż przesuwnego dachu (lub plandeki) pozwoli na zamykanie basenów na noc, dzięki czemu woda będzie utrzymywała wyższą temperaturę. Zastosowanie rozwiązań ekologicznych pomoże obniżyć koszty funkcjonowania obiektu (panele słoneczne, ponowne wykorzystanie tzw. „szarej wody”). Teren Pływalni Letniej powinien zapewniać rozrywkę wszystkim mieszkańcom, bez względu na to do jakiej grupy wiekowej należą. Dlatego też na jej terenie powinien znaleźć się zarówno kreatywny Wodny Plac Zabaw (rozwijający wyobraźnie dzieci poprzez umożliwienie zabawy wodą), wraz ze zjeżdżalnią przy brodziku, jak i plac/miejsce rekreacyjne mogące być miejscem do ćwiczeń (joga, zumba itp.). Umiejscowienie na tym terenie, we współpracy np. z Kolektywem Kąpielisko, Kina Letniego pozwoli na spędzanie na Pływalni czasu również po zmroku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren Pływalni Leniej w Parku Kasprowicza – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji „POSiR”

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dla terenu objętego projektem toczy się obecnie postępowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma to jednak wpływu na możliwość realizacji projektu bowiem dotyczy on modernizacji (remontu) istniejącego obiektu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Bezpośrednimi użytkownikami Pływalni letniej w Parku Kasprowicza będą wszyscy poznaniacy a w szczególności rodziny z dziećmi. Jej wyjątkowy charakter i ciekawa architektura przyciągną wielu mieszkańców. W ramach realizacji powyższego projektu planowane jest zrealizowanie kilku atrakcji dla dzieci i dorosłych. Pływalnia Letnia jest bardzo dobrze skomunikowana z większością dzielnic Poznania. W pobliże dojeżdżają tramwaje i autobusy z Grunwaldu, Jeżyc, Wildy, Starego Miasta, Rataj i Piątkowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się również parking. Z powyższych powodów powyższy projekt będzie miał charakter ogólnomiejski.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dzięki remontowi Pływalni Letniej w Parku Kasprowicza będzie ona w dalszym ciągu stanowić miejsce rekreacji i spędzania wolnego czasu. Projekt Remontu Pływalni Letniej w pełni odpowiada na potrzeby mieszkańców Poznania, zapewniając im swego rodzaju rekompensatę z tytułu mieszkania z dala od natury. Dzięki jego realizacji zapewnione zostanie w pełni bezpieczne i higieniczne miejsce do zabawy dla wszystkich poznaniaków, w tym w szczególności tych najmłodszych. Dzięki realizacji projektu zapewnione zostanie dalsze funkcjonowanie Pływalni Letniej w Parku Kasprowicza, która w przeciwnym przypadku zagrożona będzie dalszą degradacją i ponownym zamknięciem. Zaproponowane rozwiązania pozwolą na przedłużenie okresu korzystania z basenu (obecnie z powodu swojego stanu technicznego uruchamiany jest on tylko w okresie wakacji szkolnych) oraz poszerzą ofertę aktywności dostępnych na terenie Pływalni Letniej, dzięki czemu będzie mogło korzystać z niej jeszcze więcej poznaniaków. Dzięki rozwiązaniom pozwalającym obniżyć koszty funkcjonowania obiektu możliwe będzie utrzymanie niskich opłat za wstęp i preferencyjne traktowanie rodzin z dziećmi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt wykonawczy remontu Pływalni Letniej 15000
Remont urządzeń do uzdatniania wody (w tym filtrowni), Remont niecek basenów (blacha lub folia basenowa), Przykrycie basenu głównego i basenu do skoków (przesuwny dach lub plandeka), Wymiana infrastruktury basenowej, Remont budynku socjalnego i gastronomicznego 1400000
Zastosowanie rozwiązań pro-ekologicznych (panele słoneczne, zbiorniki do deszczówki i wody z odzysku) 200000
Wodny Plac Zabaw dla dzieci przy brodziku, budowa nowej zjeżdżalni przy brodziku, urządzenia zabawowe w obrębie brodzika 300000
Utworzenie miejsca do ćwiczeń na świerzym powietrzu, Mała architektura (ławki, kosze, donice, stojaki rowerowe), Zagospodarowanie i zabezpieczenie otoczenia, zieleń 50000
Zakup ekranu, projektora i nagłośnienia Kina Letniego 25000
SUMA: 1990000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszt funkcjonowania Kina Letniego 9999
Pozostałe koszty funkcjonowania Pływalni Letniej zostaną w wyniku realizacji projektu obniżone. 1
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Pływalnia Letnia - basen główny p_ywalnia - stan obecny.jpg
Pływalnia Letnia - brodzik p_ywalnia - stan obecny 2.jpg
Pływalnia Letnia - zjeżdżalnia p_ywalnia - stan obecny 3.jpg
Pływalnia Letnia - historia p_ywalnia - historia.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1990000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 2000000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.