Wildeckie Lato Kulturalne - czyli Teatr, Muzyka, Film i Taniec w plenerze


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Wildeckie Lato Kulturalne - czyli Teatr, Muzyka, Film i Taniec w plenerze
Opis projektu

Wildeckie Lato Kulturalne będą to cykliczne, weekendowe imprezy odbywające się na Placu Marii Skłodowskiej-Curie, w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 26 czerwca do 28 sierpnia. Planujemy więc aż 30 dni imprez kulturalnych. Chcielibyśmy by serce naszej dzielnicy zaczęło bić rytmem wydarzeń kulturalnych, by stało się miejscem, przede wszystkim, oswajania ze sztuką, ale też agorą spotkań i wymiany poglądów. Naszym celem jest zaktywizowanie mieszkańców dorosłych, stąd chcemy stworzyć ogólnodostępną, bezpłatną ofertę kulturalną, w ramach której będzie można nie tylko obcować z dziełem sztuki, ale i spotkać się z twórcami, artystami, a w przypadku teatru - porozmawiać i przeanalizować prezentowane spektakle. Projekt będzie miał więc walory edukacyjne, poznawcze, dzięki czemu podnosić będziemy kompetencje odbioru sztuki wśród zwykłych ludzi, ale także integracyjne – chcemy stworzyć przestrzeń wspólnego święta, a do współpracy zaangażować również seniorów. Przestrzenią naszych działań będzie Teatr, Film, Muzyka i Taniec. W związku z tym zamierzamy zrealizować 12 plenerowych spektakli teatralnych, 14 koncertów i 6 projekcji filmowych, zaś elementem uzupełniającym będą 4 warsztaty tańca i 1 flash-mob. W ramach dostrzeżenia potencjału poznańskich artystów, w dużej mierze zaprezentujemy ich produkcje kulturalne, ale nie zabraknie również występów gościnnych. W ramach projektu zaprezentują się m.in. takie zespoły/artyści jak: Teatr Usta Usta, Teatr Ewolucji Cienia, Teatr MPLUSM, Teatr Akt, Teatr Avatar , Teatr Formy, Jacek Hałas, Waldemar Rychły, Marek Manowski, Good Staff, Olexiy Suslov , Cover Garden, Hot Lips, Redlin i inni. Program został skonstruowany w taki sposób, aby integrować mieszkańców, a nie dzielić ze względu na wiek czy wykształcenie, stąd duża różnorodność oferty kulturalnej i taki dobór repertuaru, aby nie tylko zapewnić rozrywkę ale i delikatnie podnosić poprzeczkę percepcji sztuki potencjalnego odbiorcy. Liczymy na to , że Wildeckie Lato Kulturalne zachęci mieszkańców nie tylko do wychodzenia z domów, ale i do wychodzenia poza utarte schematy własnych przyzwyczajeń w doborze i odbiorze oferty kulturalnej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Marii Skłodowskiej - Curie przy skrzyżowaniu ulic: Przemysłowej i Bergera.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja projektu to swego rodzaju serce osiedla. Znajduje się tuż przy kościele Maryi Królowej i przy Targowisku. To miejsce, które w sposób naturalny sprzyja spotkaniom mieszkańców Wildy.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do osób dorosłych i seniorów, choć nie wykluczamy też młodzieży. Odbiorcami byliby głównie mieszkańcy Wildy, ale nie zamykamy się na gości z innych rejonów miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wilda jest swego rodzaju pustynią kulturalną na mapie Poznania. Brakuje tutaj nie tylko propozycji kulturalnych, ale nie ma nawet własnego Ośrodka Kultury. Mieszkańcy - w dużej mierze osoby starsze, poszukują alternatyw dla spędzenia wolnego czasu, a chcąc skorzystać z oferty kulturalnej muszą poszukiwać jej w innych częściach miasta i przemieszczać się, co nierzadko jest dla nich problemem. Barierą do korzystania z dóbr kultury są również finanse – mniej zamożna część mieszkańców nie jest w stanie zakupić biletów na wydarzenia artystyczne. Biorąc pod uwagę specyfikę dzielnicy dostrzec trzeba również fakt, że niejednokrotnie już same słowa << sztuka>>, <<kultura>>, czy <<teatr>> odstraszają potencjalnego odbiorcę. Wildeckie Lato Kulturalne będzie wiec nie tylko odpowiedzią na potrzeby mieszkańców ale również przestrzenią edukacji kulturalnej i przestrzenią oswajania ze sztuką. Ponieważ w tym roku ruszyła na Wildzie inicjatywa społeczno-kulturalna nastawiona na dzieci pt. „Lato na Madalinie”, my chcielibyśmy stworzyć ofertę dla dorosłych uzupełniając lukę programową dla mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Spektakle teatralne 79500
Koncerty muzyczne (w tym technika i ZAiKS) 154000
Kino, taniec, flash mob 12500
koszty organizacyjne, porządkowe, sanitarne, promocyjne, itp. 43000
SUMA: 289000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Wolontariat Wielkopolski - rekomendacja Rekomendacja.jpg
Rada Osiedla Wilda - rekomendacja Rekomendacja_lato_kulturalne.jpg
mapa lokalizacja na mapie.JPG
zdjecia przyk_ady teatr .doc
zdjęcia placu zdj_cia placu.doc

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 289000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 289000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyrektor Justyna Makowska, z-ca dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Bojarska, Katarzyna Aleszczyk
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.