Poznań Via Bike


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Poznań Via Bike
Opis projektu

Projekt "Poznań Via Bike" polega na zorganizowaniu alternatywnego, a raczej komplementarnego dla "Poznańskiego roweru miejskiego" systemu udostępniania rowerów mieszkańcom Poznania oraz turystom, którzy przybywają do naszego miasta.

Projekt polega na zakupieniu 200 rowerów, które rozlokowane zostaną w poznańskich hostelach, kawiarniach, lokalach gastronomicznych na 100 przygotowanych w ramach projektu specjalnych stojakach rowerowych. Partnerzy współpracujący w ramach projektu "Poznań Via Bike" reklamowane będą na rowerach parkowanych oraz na stojakach oraz w materiałach promocyjnych projektu.

Projekt zrodził się z obserwacji potrzeb mieszkańców oraz dużego grona turystów przyjeżdżających do Poznania na weekend lub na kilka dni, którzy chcieliby poznać miasto poruszając się po nim rowerem. Poznański rower miejski nie zaspokaja ich potrzeb, gdyż wiąże się ze skomplikowanymi, kłopotliwymi i ryzykownymi z ich punktu widzenia (jednorazowej wizyty w Poznaniu) procedurami, co sprawia że rezygnują z poznawania miasta na dwóch kółkach, a w konsekwencji tracą bardzo wiele.

Projekt "Poznań Via Bike" wychodziłby naprzeciw potrzebie osób odwiedzających nasze miasto umożliwiając im wynajęcie roweru w najbardziej dogodnym dla nich miejscu (hostelu, kawiarni, lokalu ze śniadaniami) i to przy maksymalnym uproszczeniu procedur - podpisanie jednostronnicowej umowy najmu, wpłacenie kaucji 50 EURO (klienci nie chcą wymieniać waluty, bo nie wiedza ile jej wydadzą) i odebrania roweru.

Projekt "Poznań Via Bike" stanie się wzorem dla podobnych projektów realizowanych w innych miastach Europy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt realizowany będzie we współpracujących w ramach programu "Poznań Via Bike" lokalach hotelowych i gastronomicznych. - ul. Woźna 14A - "Apartamenty Woźna" - ul. Śniadeckich 4 - "Apartamenty Targowe" - ul. Rodawska 10 - "Parada Pensjon" - ul. Strzelecka 19 - "Sofa Hostel" - ul. Rynek Łazarski 7 - Hostel "Emkwadrat" - ul. Siemiradzkiego 11 - Hostel "Warta"- ul. Strusia 11 - Apartamenty "Beneficial"- ul. Mostowa 33 - "Apartamenty przy Starym Korycie Warty"- pl. Asnyka 4 - "Sofa Akademik"

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przedstawienie zasad funkcjonowania projektu "Poznań via Bike" spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem właścicieli i menadżerów lokali hotelowych oraz gastronomicznych. Każdy z nich dostrzega olbrzymi potencjał reklamowy, a przede wszystkim wizerunkowy tego projektu. Dlatego zamierzamy współpracować z wybranymi placówkami, które w najpełniejszym stopniu będa się wywiązywały z umów i realnie wspierały rozwój projektu "Poznań na rowerze".
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu jest kilka kategorii zainteresowanych: 1) Goście zagraniczni (backpackersi), którzy przybywają do Poznania i pragną w trakcie kilkudniowego pobytu jak najlepiej poznać miasto, a rower jest do tego najlepszym sposobem do zwiedzania miasta, zaś rower miejski jest dla nich trudny w użytkowaniu. 2) Goście krajowi, którzy przybywają do Poznania na weekendowe lub kilkudniowe pobyty i chcą po prostu wynająć rower, a nie wyrabiać w tym celu kart miejskich, blokować środków na kartach płatniczych, odstawiać roweru po kilku godzinach, itp. 3) Mieszkańcy Poznania, a zwłaszcza studenci, także chętnie skorzystają z oferty wypożyczenia roweru w ramach programu "Poznań Via Bike", ze względu na proste procedury, możliwość wybrania się takim rowerem za miasta i wynajęcia go na kilka dni.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Polityka transportowa władz Poznania - której symbolem jest osoba prezydenta Jacka Jaśkowiaka - zmierza do promowania roweru jako ważnego środka komunikacji. Projekt "Poznań Via Bike" wpisuje się w nią, tworząc praktyczne możliwości jej realizowania dla sporej grupy mieszkańców Poznania oraz osób goszczących w naszym mieście. Projekt “Poznań Via Bike" doskonale wpisuje się także w Strategię Rozwoju Miasta Poznania wypełniając "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celu - "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach cele: "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania" oraz "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup 200 sztuk rowerów potrzebnych do uruchomienia projektu "Poznań Via Bike" (2000 zł za sztukę) 400000
zakup 100 stałych stojaków rowerowych i ich montaż u stałych partnerów projektu "Poznań Via Bike". 100000
zakup samochodu serwisowego, który będzie umożliwiał sprawne dotarcie do uszkodzonych rowerów, rozwożenie je do miejsc bazowych, zapewnienie serwisu użytkownikom. 80000
zakup części zamiennych oraz wyposażenia warsztatu napraw rowerowych 40000
prace organizacyjne związane z uruchomieniem projektu, w tym jego koordynacja, zawieranie umów z partnerami, zatrudnianie pracowników, nadzór autorski nad jego realizacją. 40000
działania marketingowe projektu, polegające w szczególności na uruchomieniu strony interenetowej, profilu na facebooku, wydania przewodnika po Poznaniu dla rowerzystów. 50000
SUMA: 710000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
W pierwszym roku zakładamy w budżecie środki na utrzymanie projektu, związane z utrzymaniem bazy, zatrudnieniem serwisanta, koordynowaniem projektu, od drugiego roku funkcjnowania projekt będzie sam się finansował z bieżących przychodów z najmu rowerów, a zgodnie z symulacjami powinien nawet się rozwijać zwiększając liczbę rowerów w ramach programu "Poznań na rowerze" o około 20 sztuk rocznie. Program będzie więc dla miasta bezkosztowy od drugiego roku funkcjonowania. 40000
SUMA: 40000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt ma charakter komercyjny
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.