"Wojskowy Grunwald" - szlak kulturowy


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
"Wojskowy Grunwald" - szlak kulturowy
Opis projektu

"Wojskowy Grunwald" - szlak kulturowy, to projekt zorganizowania trasy prowadzącej po poznańskiej dzielnicy Grunwald, która od powstania po dzień dzisiejszy związana była z wojskiem, a na militarne tradycje i ślady natrafiamy w tej dzielnicy co krok.

Najważniejszym elementem szlaku kulturowego "Wojskowy Grunwald" będzie wytypowanie i oznakowanie obiektów i miejsc związanych znajdujących się w tej dzielnicy, a związanych z jej wojskową przeszłością. Każde z wybranych miejsc oznaczone zostanie poprzez ustawienie specjalnego standu z ławką i stojakiem rowerowym, którego głównym elementem będzie pocisk pancerny. Na standzie umieszczona zostanie dwustronna plansza z mapą Grunwaldu z zaznaczonymi miejscami szlaku kulturowego "Wojskowy Grunwald", na odwrocie znajdował się będzie opis miejsca, przy którym znajduje się stand.

W ramach projektu "Wojskowy Grunwald" opracowana zostanie strona internetowa - www.wojskowygrunwald.pl oraz profil na facebooku, z którymi będzie się można łączyć za pomocą kodu QR umieszczonego na każdym standzie.

W ramach projektu opracowany zostanie przewodnik "Wojskowy Grunwald - szlak kulturowy" wraz z planem poznańskiego Grunwaldu, na którym uwzględnione i opisane zostaną wszystkie miejsca zakwalifikowane do szlaku Opracowana zostanie także gra miejska prowadząca szlakiem wojskowych tradycji poznańskiego Grunwaldu.

Projekt “Wojskowy Grunwald – szlak kulturowy” doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania wypełniając "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki" i "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania" oraz "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt "Wojskowy Grunwald - szlak kulturowy" poprowadzony będzie przez dzielnicę Grunwald ukazując ślady jej wojskowej przeszłości. Wiódł będzie od Ronda Kaponiera (powstałe na miejscu pruskiej Kaponiery), przez ul. Bukowską (koszary grenadierów, saperów, potem wojsk kwatermistrzowskich), ul. Szylinga (kasyno wojskowe, pomnik Grenadierów/Piłsudskiego/Świerczewskiego, strzelnica) ), ul. Grunwaldzka (szpital wojskowy w d. hotelu Polonia), ul. Ułańska (koszary wojskowe obecnie City Park), ul. Wojskowa (kolejne koszary wojskowe), ul. Taborowa (koszary wojskowe 7 PSK, potem koszary ZOMO), ul. Krauthoffera (bohater Wiosny Ludów, prezydent Rzeczpospoiltej Mosińskiej), ul. Palacza - górczyński chłop, bohater Wiosny Ludów, ul. Grochowska (pamiątka bitwy pod Olszynką Grochowską), ul. Chocimska, ul. Berestecka, ul. Grochowska (o pomniku, ulicy i osiedlu Świerczewskiego), fort przy stadionie Lecha, Fort na Marcelinie, Fort VII miejsce martyrologii, Lotnisko Ławica (pomnik zdobywców Ławicy)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Standy z planszami informacyjnymi umieszczane mogą być w pewnej odległości od miejsc na nich opisywanych, w miejscach gdzie możliwe jest ulokowanie stojaka dla rowerów, a w związku z powyższym nie będzie problemu z wyznaczeniem miejsc, które są we władaniu Miasta Poznania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnych odbiorców projektu "Wojskowy Grunwald" można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą będą mieszkańcy Grunwaldu, którzy dzięki temu projektowi będą mogli poznać swoją dzielnicę i dowiedzieć się o jej przeszłości oraz teraźniejszości, ma to szczególne znaczenie w związku z pojawieniem się na Grunwaldzie wielu nowych mieszkańców, którzy nie znają ani kontekstu powstania, ani charakteru tej dzielnicy. Drugą grupą będą mieszkańcy innych części Poznania, którzy dzięki naszemu szlakowi będą mieli doskonały pretekst do weekendowej wycieczki po Grunwaldzie, który staje się coraz piękniejszy i bardziej przyjazny, ale świadomość tego mają tylko jego mieszkańcy, bo brakuje pretekstu (poza meczami Lecha), by przyciągnąć na Grunwald ludzi z innych rejonów miasta. Trzecią grupą będą miłośnicy militariów i wojskowych tradycji, którzy stanowią ogromną i bardzo dobrze zorganizowaną grupę, organizującą swoje pikniki, wydającą swoją prasę i literaturę, tworzącą grupy rekonstrukcyjne. Czwartą grupą stanowili będą turyści krajowi i zagraniczni, którzy przy wyborze swoich turystycznych destynacji coraz częściej kierują się możliwością poznania kolejnej trasy kulturowej, związanej z ich zainteresowaniami, a szlak kulturowy po "Wojskowym Grunwaldzie", będzie dla miłośników militariów i wojskowości niewątpliwą atrakcją.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Wojskowy Grunwald - szlak kulturowy" wyrasta z przekonania, że środki pochodzące z budżetu obywatelskiego nie powinny służyć wyłącznie poprawie jakości miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim tworzeniu obywatelskiej wspólnoty mieszkańców. Plac zabaw, otwarta siłownia, sygnalizacja, przejście dla pieszych, czy ścieżka rowerowa poprawiają jakość życia mieszkańców, nie prowadzą jednak do stworzenie z nich społeczności obywatelskich. Historia poznańskiego Grunwaldu jest stosunkowo krótka co sprawia, że nie trzeba mieszkać od pokoleń w tej dzielnicy, by poczuć się jej pełnoprawnym mieszkańcem, należy natomiast znać swoją dzielnicę i jej przeszłość, a szlak kulturowy "Wojskowy Grunwald", skonstruowany zostanie z licznych opowieści, które zbudują wiedzę o przeszłości tej dzielnicy. Poznanie historii miejsca, w którym się mieszka jest zaś najlepszą bazą dla budowania poczucie tożsamości lokalnej i poczucie więzi mieszkańców z dzielnicą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie koncepcyjne i merytoryczne projektu wytypowaniu lokalizacji, zbudowaniu opowieści, koordynowaniu realizacji projektu, nadzorze autorskim, negocjowaniu umów, 20000
Projekt graficzny logotypu, nazwy, znaków, liternictwa, wzorów, itp., a także projekt standardowego stojaka rowerowego nawiązującego kształtem do pocisku wraz z projektami plansz, na których umieszczona zostanie mapa Grunwaldu oraz prezentacje odwiedzanych miejsc "Wojskowego Grunwaldu" 10000
Wyprodukowanie 40 standów - stojaków na rowery wraz planszami szlaku kulturowego "Wojskowy Grunwald" oraz umieszczenie ich w przestrzeni miejskiej tej dzielnicy Poznania. 120000
Zbudowanie strony internetowej oraz profilu na portalu facebook, które będą skorelowane z planszami informacyjnymi, co pozwoli na połaczenie się z nią poprzez kod QR oraz ściągnięcia na szerszych informacji o szlaku kulturowym "Wojskowy Grunwald". 15000
Przygotowanie i wydanie przewodnika - "Wojskowy Grunwald - szlak kulturowy", który będzie dostępny w każdym punkcie informacji miejskie, każdej poznańskiej księgarni i stanowił będzie niezastąpiony przewodnik oraz mapę po poznańskim Grunwaldzie (cena uwzględnia koszty praw autorskich do tekstów, fotografii, układu graficznego, redakcji i korekty oraz wydania w nakładzie 1000 egzemplarzy) 30000
Przygotowanie gry miejskiej "Wojskowy Grunwald" zbudowanej w oparciu o projekt niniejszego szlaku kulturowego (cena uwzględnia koszty praw autorskich do tekstów, fotografii, układu graficznego, redakcji i korekty oraz wydania w nakładzie 1000 egzemplarzy) 10000
SUMA: 205000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie stojaków rowerowych wraz z planszami informacyjnymi, ich konserwacja, bieżące naprawy w związku z ewentualnymi uszkodzeniami i zniszczeniami. 10000
Utrzymanie domeny internetowej oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja strony www oraz prowadzenie profilu na facebooku. 5000
Opracowanie planu rozbudowy dzielnicowej trasy kulturowej "Wojskowy Grunwald" i przekształcenia jej w ogólnomiejski szlak kulturowy "Twierdza Poznań". 15000
SUMA: 30000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
koncepcja stojaka rowerowego 05_WojskowyGrunwald_150620_Stojak.jpg
koncepcja planszy informacyjnej (front) 05_WojskowyGrunwald_150620_TabliczkaFront.jpg
koncepcja planszy informacyjnej (tył) 05_WojskowyGrunwald_150620_TabliczkaTyl.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie -zbyt wysokie koszty realizacji projektu -skala projektu przerasta zakres tematu,którego dotyczy -temat projektu niszowy - problem atrakcyjności dla turystów krajowych i zagranicznych -znaczny zakres działań w przestrzeni publicznej wymaga pozytywnej opinii konserwatora i plastyka miejskiego
Zespół Obradował w składzie Maciej Moszyński Dariusz Piwowarczyk Sławomira Piasecka
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.