UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane

Uzasadnienie: Projekt wycofano po rozmowie i spotkaniu z Wnioskodawcą

Huśtawka Krystyny Feldman


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Huśtawka Krystyny Feldman
Opis projektu

Projekt „Huśtawka Krystyny Feldman” polega na stworzeniu instalacji rzeźbiarskiej, która znajdowała się będzie przy wejściu do Trzeciej Sceny Teatru Nowego w Poznaniu od strony zaułka Krystyny Feldman.

Instalacją rzeźbiarską będzie huśtawka, na której siedziała będzie postać Krystyny Feldman. Instalacja przygotowana będzie jako rzeźba kinetyczna, co będzie ją zasadniczo odróżniało zarówno od tradycyjnych rzeźb statycznych jak i zyskujących ostatni coraz większą popularność „ławeczek”.

Po dziesięcioleciach, w których Poznań kojarzony był z dobrą organizacją, porządkiem ale także brakiem polotu i odrobiny szaleństwa, zbudowanie pomnika aktorki, która nie będzie stała na cokole tylko siedziała na huśtawce, będzie symbolicznie ukazywało nową, nowoczesną, radosną twarz Poznania.

Projekt “Huśtawka Krystyny Feldman” doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania do 2030 roku wypełniając: "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów a) "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki", b) "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach cele: a) "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania", b) "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miejsce w którym umieszczona ma być huśtawka Krystyny Feldman jest nieprzypadkowe. Znajdowała się ona będzie przy Trzeciej Scenie Teatru Nowego, do której prowadzi zaułek Krystyny Feldman. W teatrze tym przez kilkadziesiąt lat występowała aktorka. Sama huśtawka zaś nawiązywała będzie do jednej z ról pani Krystyny, która w wieku ponad 70 lat przelatywała nad teatralną sceną, na linie jak na huśtawce, w przedstawieniu „Czerwone nosy”.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Miejsce, w którym zlokalizowana zostanie rzeźba służy od lat jako palarnia i w antraktach tłoczą się tam palacze, a nad nimi kłębi się tytoniowy dym. Dzięki temu rzeźba stanie się głównym elementem miejsca, które nazwałbym „Palarnią im Krystyny Feldman”, a osoby palce nie będą odtąd paliły na zapleczu, ale będą szły „na dymka z Krystyną”. Warto w tym miejscu podkreślić, że Trzecia Scena Teatru Nowego to miejsce, w którym prezentowane są sztuki przeznaczone praktycznie wyłącznie dla widzów dorosłych, najczęściej jednoaktówki i monodramy, nie będzie więc to w żadnym stopniu kolidowało z przepisami dotyczącymi zakazu promowania wyrobów tytoniowych.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu projekt będą widzowie przychodzący na przedstawienia do Teatru Nowego. Rzeźba stanie się przedmiotem dumy mieszkańców Jeżyc, a jej lokalizacja w nieoczywistym miejscu, będzie pretekstem do wycieczek po dzielnicy. Zobaczenie rzeźby popularnej aktorki stanie się ważnym punktem zwiedzania miasta przez poznaniaków oraz ludzi z innych stron Polski. Wreszcie jako rzeźba niepowtarzalna, znajdzie się ona w większości zagranicznych przewodników i stanie się jednym z pretekstów do wizyty w Poznaniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Huśtawka Krystyny Feldman" powinien być zrealizowany z kilku powodów. Po pierwsze wybitna aktorka związana z Poznaniem zasługuje na upamiętnienie pomnikiem. Po drugie na poznańskich placach i skwerach honorowani są mężczyźni, a kobiety na cokołach można zliczyć na palcach jednej ręki. Po trzecie huśtawka Krystyny Feldman budziła będzie wyłącznie pozytywne emocje i pokaże, że budowanie pomnika w Poznaniu, nie oznacza drogi przez mękę i konfliktów. Nie natrafiliśmy na żaden projekt, który by honorował bohatera/bohaterkę poprzez posadzenie jej na huśtawce, co sprawi, że poznańska instalacja zyska światowy rozgłos i stanie się kolejnym symbolem Poznania, tak jak stała się nim Higea, Bamberka czy Stary Marych, choć każda z tych rzeźb budziła kontrowersje gdy powstawała.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koordynacja projektu, nadzór autorski, pomysł, prace koncepcyjne, itp. - 10% wartości projektu 20000
Projekty budowlane, badania, ekspertyzy, dokumentacja techniczna. 20000
wykonanie i montaż rzeźby 160000
wydanie okolicznościowej książki poświęconej Krystynie Feldman oraz sposobom jej upamiętnienia w Poznaniu. 30000
SUMA: 230000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
bieżące koszty konserwacji i utrzymania 3000
SUMA: 3000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
wizualizacja 1 na hustawce2.jpg
wizualizacja 2 na hustawce3.jpg
wizualizacja 3 na hustawce4.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 230000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 3000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 233000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyrektor Justyna Makowska, z-ca dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Bojarska, Katarzyna Aleszczyk
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Choć rozumiemy chęć upamiętnienia artystki, koszt pomnika-huśtawki wydaje się bardzo wysoki, a tworzenie pomników nie znajduje uzasadnienia w mapie potrzeb lokalnych i wydaje się nie należeć do najpilniejszych potrzeb Osiedla Jeżyce. Tak wysoka kwota pozwoliłaby na stworzenie kilku huśtawek służących mieszkańcom dzielnicy do wspólnego spędzania czasu.
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.