Odbudowa wieży Zamku Cesarskiego do wysokości pierwotnej wraz z utworzeniem punktu widokowego na szczycie


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Odbudowa wieży Zamku Cesarskiego do wysokości pierwotnej wraz z utworzeniem punktu widokowego na szczycie
Opis projektu

Zamek Cesarski przy ul. Święty Marcin w Poznaniu jest jednym z najciekawszych i najcenniejszych obiektów budowlanych Poznania. Ma ogromną wartość historyczną, kulturową, społeczną i symboliczną. W czasie działań wojennych i po wojnie Zamek został zniszczony. W wyniku decyzji politycznych nie odbudowano do pełnej wysokości wieży zamkowej. Zamek wygląda jak okaleczony. W ostatnich latach Zamek przeszedł gruntowną modernizację za kilkadziesiąt milionów złotych. Wyremontowano część obiektu, poprawiając jego dostępność i funkcjonalność. Dotąd jednak ani w projektach miasta, ani Zamku nie pojawiał się pomysł na odbudowę wieży. Po prostu nie ma i nie było na to pieniędzy, np. dlatego, że są sprawy ważniejsze. Wydaje się jednak, że właśnie Budżet Obywatelski jest źródłem finansowania projektów nietypowych, niezwykłych, nieoczywistych, takich - które z budżetu miasta - nie mają szans realizacji, bo nie będzie na nie pieniędzy teraz, ani w najbliższych kilkunastu latach. Budżet Obywatelski jest jedyną szansą na odbudowę wieży Zamku, bo finansowanie takiej nietypowej inwestycji z budżetu miasta napotka - co zrozumiałe - społeczny opór. Są bowiem sprawy ważniejsze: remonty szkół, dróg, przejścia dla pieszych, utrzymanie terenów zielonych. Budżet Obywatelski - w jego pierwotnych założeniach - miał być natomiast źródłem finansowania projektów, które w miejskim budżecie i budżetach rad osiedli - się nie mieści. Pomysł jest inicjatywą prywatną, składaną bez wiedzy i wsparcia CK Zamek w Poznaniu

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Centrum, ul. Święty Marcin, wieża Zamku od strony ul. Święty Marcin i al. Niepodległości

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Centrum miasta
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, turyści z Polski i zagranicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnich latach zrealizowano w Poznaniu kilka ważnych projektów historyczno-architektonicznych np. powstała Brama Poznania, zbudowano Zamek Przemysła II, wyremontowano wiele historycznych budowli, odnowiono elewacje kościołów, uruchomiono oświetlenie. Oczyszczono także elewację Zamku Cesarskiego, wyremontowano dach, przeprowadzono kompleksowy remont wnętrz zamkowych. Były to jednak projekty "pierwszorzędne" - ważne, konieczne, potrzebne, pilne. Odbudowa wieży Zamku Cesarskiego jest projektem "drugorzędnym", który należy realizować gdy jest na to czas, są pieniądze i jest energia oraz gdy jest sprzyjający temu czas wzrostu gospodarczego. To wymarzony moment dla odbudowy WIEŻY ZAMKOWEJ.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
200 tys. zł - projekt odbudowy 1,8 mln zł - wkład miasta w odbudowę wieży Pozostałe miasto lub/i Zamek powinno pozyskać z innych źródeł np. z rozpoczynającego się nowej perspektywy finansowej UE (i ostatniej, w której Polska jest beneficjentem) 1999999
SUMA: 1999999
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie bieżące, jak inne miejskie budynki, koszt nieznany 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Nawet mimo zgłoszenia maksymalnej kwoty ewentualnego dofinansowania z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, koszty odbudowy wieży Zamku Cesarskiego w Poznaniu przewyższają wielokrotnie wnioskowaną kwotę. Z informacji uzyskanych w dysponującego nieruchomością Centrum Kultury Zamek wynika, że zadanie jest możliwe do zrealizowania za kwotę znacznie przewyższającą 50 milionów złotych. Autor projektu nie otrzymał zgody na dysponowanie nieruchomością w celu realizacji projektu.
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Komisja osiedlowa przyjmując argumentację Wydziału również nie widzi potrzeby wydawania tak wielkich środków na odtworzenie wieży zamkowej.
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.