"Kryminalna Wilda" - szlak kulturowy


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
"Kryminalna Wilda" - szlak kulturowy
Opis projektu

Projekt "Kryminalna Wilda" polega na zorganizowaniu szlaku kulturowego prowadzącego po jednej z najbardziej niezwykłych dzielnic Poznania - Wildzie. Dzielnicy która przez stulecia cieszyła się złą sławą, a dzięki projektowanemu szlakowi kulturowemu jej "trudna" przeszłość stałaby się powodem jej popularności.

Projekt "Kryminalna Wilda" realizowany będzie w przestrzeni dzielnicy, a jego celem jest zainteresowanie zwiedzających kryminalnymi opowieściami o zdarzeniach, których areną były Wilda i Dębiec, a poprzez niesamowite opowieści sprawienie, że ludzie zainteresują się poznaniem przeszłości dzielnicy oraz zwiedzeniem jej niedostępnych, a niezwykle fascynujących zakamarków.

Zdarzenia o charakterze kryminalnym nie rozgrywają się z reguły na otwartej przestrzeni, w świetle dnia czy jupiterów. Zbrodnia jest raczej domeną półmroku. Zgodnie z podobną regułą skonstruowany ma zostać pieszy szlak kulturowy "Kryminalna Wilda", który wyznaczony zostanie przez dwa rodzaje oznakowań: 1) Na ogólnie dostępnych i dobrze widocznych z głównych traktów miejscach umieszczane zostaną niewielkie strzałki kierujące ku miejscu zbrodni opisanemu w projekcie "Kryminalna Wilda". 2) W miejscu mało uczęszczanym, zapomnianym, wskazanym przez strzałkę (bramy, boczne ściany budynków, podwórka, zaułki, płoty, stojaki rowerowe), umieszczone zostaną dwie plansze. Na pierwszej z nich opisane będzie kryminalne wydarzenie, na drugiej przedstawiona będzie mapa szlaku z kolejnymi propozycjami.

Dzięki takiej koncepcji realizacji projekt "Kryminalna Wilda" - fasady wildeckich budynków nie zostaną "zaśmiecone" kolejnymi tablicami informacyjnymi, co powinno cieszyć konserwatora zabytków, plastyka miejskiego oraz miłośników dzielnicy, - dyskretne tabliczki ze strzałkami staną się znakiem rozpoznawczym tej dzielnicy, a projekt przysporzy jej sławy i to zarówno lokalnej jak i międzynarodowej, bo oryginalne projekty miejskie są zawsze szeroko opisywane, a takiego jeszcze nie było, - wędrówka po zaułkach, podwórzach i bramach "Kryminalnej Wildy" pozwoli poznać uczestnikom projektu miejsca, których nigdy by zobaczyli, pomimo że przechodzą obok nich niemal każdego dnia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Istotą szlaku kulturowego "Kryminalna Wilda"jest objęcie nim jak największego obszaru dzielnicy, aby tworzony pieszy szlak kulturowy i miejsca na nim oznaczone stały się pretekstem do wyprawy po dzielnicy i poznania jej części, do których w innym przypadku turyści ani mieszkańcy Poznania nigdy by nie trafili. Przykładowo wskazać można następujące lokalizacje: ul. Bema (największe targowisko w Poznaniu w okresie PRL oraz w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, miejsce licznych pokątnych interesów, wielokrotnie opisywane na przykład na kartach powieści neomilicyjnych Ryszarda Ćwirleja); Stadion Warty (dawny stadion miejski wzniesiony w związku z organizacją PeWuKi, który zaczął się rozpadać już w dniu inauguracji, gdyż przy jego wznoszeniu doszło do szeregu oszustw, co opisuje barwnie w swych książkach Władysław Czarnecki), kamienica przy ul. Górna Wilda (toczy się w niej znaczna część powieści Joanny Jodałki "Polichromia"), Kapliczka ostatniej męki przy ul. Krzyżowej (ostatni przystanek dla skazańców wędrujących na egzekucję na szubienicy na łęgach dębińskich); Zakłady Hipolita Cegielskiego (morderstwo w HCP jest punktem wyjścia powieść Konrada T. Lewandowskiego "Elektryczne perły"; Kamienica przy ul. Dolna Wilda (mieszkała w niej Maria Rataj i wokół niej ogniskuje się akcja książki "Grzeszne miasto"). itd. itp.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szlak kulturowy "Kryminalna Wilda" został tak zaprojektowany, by umieszczenie poszczególnych tabliczek i plansz nie nastręczało żadnych problemów. Przyjęta formuła "tropienia" miejsc zbrodni sprawia, że nie będzie miało znaczenia czy znajdą się one dokładnie w danym miejscu czy umieszczone zostaną kilkanaście,a nawet kilkadziesiąt metrów dalej. Umieszczanie plansz opcjonalnie na murach budynków lub jako samodzielne obiekty małej architektury (stojaki na rowery z planszami) wyklucza problemy z uzyskaniem zgód na ich lokalizację od prywatnych właścicieli.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnych odbiorców projektu "Kryminalna Wilda" można podzielić na kilka kategorii. Pierwszą stanowią mieszkańcy Wildy, którzy dzięki naszemu projektowi będą mogli wiele dowiedzieć się o swojej dzielnicy, jej przeszłości oraz teraźniejszości, co ma szczególne znaczenie w związku z wprowadzaniem się do dzielnicy mnóstwa nowych mieszkańców, którzy nie znają kontekstu ani charakteru Wildy. Drugą będą mieszkańcy Poznania, którzy dzięki szlakowi będą mieli doskonały pretekst do weekendowej wycieczki po Wildzie, póki co - mimo że Wilda jest coraz piękniejsza i atrakcyjniejsza - brakuje bowiem pretekstu, by mieszkańcy innych rejonów Poznania postanowili poznać tę dzielnicę. Trzecią będą miłośnicy literatury kryminalnej, którzy są najlepiej zorganizowana grupą czytelnicza - poza miłośnikami fantasy - organizującą swoje cykliczne spotkania, festiwale, spacery śladami zbrodni i opowieści kryminalnych. Czwartą wreszcie będą turyści krajowi i zagraniczni coraz częściej szukają pomysłów na zwiedzanie kolejnych miejsc, Wilda będzie dla nich magnesem ze względu na fakt zachowania na niej wielu przykładów fantastycznej, secesyjnej architektury, a dodatkowym magnesem stanie się możliwość wędrowania śladami bohaterów kryminalnych opowieści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Kryminalna Wilda - szlak kulturowy" wyrasta z przekonania, że budżet obywatelski powinien służyć nie tylko poprawie miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim tworzeniu obywatelskiej wspólnoty mieszkańców. Każda społeczność organizuje się wokół wspólnotowych opowieści, narracji które budują tożsamość, charakter, przekonania, poglądy, odrębności. Projekt “Kryminalna Wilda – szlak kulturowy” doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania wypełniając "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów: "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki" oraz "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach cele: "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania" oraz "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kwerenda literacka, opracowanie bazy cytatów dotyczących "Kryminalnej Wildy" oraz wskazanie szczegółowych lokalizacji, których dotyczą poszczególne cytaty. Efektem tych działań będzie powstanie swoistej "Księgi kryminalnej Wildy", która stanowiła będzie bazę dla rozwijania projektu. 10000
Opracowanie projektów graficznych: - logotypu "Kryminalnej Wildy" - tabliczki ze strzałką - planszy z mapą "Kryminalnej Wildy" - planszy z tekstami o "Kryminalnej Wildzie" wraz z dodatkowymi elementami organizowanego projektu (kod QR, logo projektu, itp.) 10000
Koordynowanie prac związanych z realizowaniem projektu, nadzór autorski nad projektem, negocjowanie umów, prowadzenie biura projektu, itp. (koszt oszacowany został na poziomie 10% wartości całego projektu) 20000
Wyprodukowanie 30 podwójnych plansz oraz 60 tabliczek ze strzałkami, a także 30 stojaków rowerowych oraz umieszczenie ich w przestrzeni miejskiej, w której realizowany będzie projekt "Kryminalna Wilda" 95000
Zbudowanie strony internetowej, która będzie skorelowana z tabliczkami i pozwoli na połaczenie się za pomocą kodu QR i ściągnięcia na telefon mobilny szerszych informacji niż te dostępne na planszy informacyjnej 15000
Przygotowanie przewodnika - "Kryminalna Wilda - szlak kulturowy", który będzie dostępny w każdym punkcie informacji miejskie i poznańskiej księgarni (koszt uwzględnia wynagrodzenie za teksty, fotografie, redakcję, korektę, oprawę graficzną, fotografie, skład, łamanie i druk 1000 egzemplarzy). Przygotowanie gry miejskiej "Kryminalna Wilda". 40000
SUMA: 190000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
utrzymanie domeny internetowej oraz aktualizacja strony internetowej oraz profilu na facebooku (300 zł miesięcznie) 3600
utrzymanie biura koordynującego projekt, jago uzupełnienia, aktualizacje, działania promocyjne (500 zł miesięcznie) 6000
bieżące naprawy uszkodzeń, serwis, konserwacja 3000
SUMA: 12600
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
tabliczka 1 03_KryminalnaWilda_150620_TabliczkaOgolna.jpg
tabliczka 2 03_KryminalnaWildai_150620_TabliczkaWewnetrzna.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie -tematyka szlaku oparta na fikcji literackiej stanowi tylko jedną możliwość prowadzenia narracji na tym obszarze co nie uzasadnia budowy szlaku turystyki kulturowej w tak szerokim zakresie -bardzo wysokie koszty projektu - duża skala działań przestrzennych-negatywny wpływ na estetykę przestrzeni -szlak oparty na fikcji literackiej zbudowany w tak dużej skali w małym stopniu dotyka prawdziwej historii,natomiast utwierdza stereotypy na temat dzielnicy
Zespół Obradował w składzie Maciej Moszyński Dariusz Piwowarczyk Sławomira Piasecka
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.