"Jeżyce Borejków" - szlak kulturowy


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
"Jeżyce Borejków" - szlak kulturowy
Opis projektu

„Jeżyce Borejków - szlak kulturowy” to projekt zorganizowania trasy prowadzącej po Jeżycach, śladami bohaterów najpopularniejszej poznańskiej sagi rodzinnej "Jeżycjady", która wyznaczona zostanie przez kolejne miejsca, opisane w powieściach Małgorzaty Musierowicz, a jej bohaterowie staną się naszymi przewodnikami.

Szanujemy dziedzictwo kulturowe i nie chcemy zaśmiecać fasad secesyjnych kamienic kolejnymi tabliczkami, dlatego projekt "Jeżyce Borejków - szlak kulturowy" powiązany zostanie z prowadzonymi równolegle działaniami, zmierzającymi do poprawienia infrastruktury dzielnicy i uczynienia jej bardziej przyjazną dla mieszkańców i turystów. Wraz z remontami kolejnych ulic, przygotowywane są miejsca odpoczynku - estetyczne ławeczki, a obok nich stylowe kosze. Proponujemy by zestawy ławek i koszy na śmieci uzupełnić o specjalnie zaprojektowany stojak rowerowy, który będzie posiadał przestrzeń prezentacyjną, na której z jednej strony umieszczona zostanie mapa Jeżyc z miejscami szlaku kulturowego - "Jeżyce Borejków", po drugiej zaś będzie obszerny fragment z książki Małgorzaty Musierowicz opisujący miejsce znajdujące się w pobliżu ławeczki.

Dzięki włączeniu naszego projektu w prowadzane na Jeżycach działania, związane z modernizacją infrastruktury, nie będzie on generował nadmiernych kosztów. Projekt będzie sukcesywnie się rozrastał, wraz z przebudową kolejnych ulic i montowaniem kolejnych ławek, uzupełniane one będą o kolejne stojaki rowerowe z tablicami promującymi szlak Borejków, a tam gdzie nie ma miejsca na ławkę staną stojaki z tablicami.

Projekt “Jeżyce Borejków – szlak kulturowy” doskonale wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Poznania wypełniając "Cel strategiczny 2. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury, 
turystyki i sportu" ze szczególnym uwzględnieniem celów: "Uzyskanie przez Poznań rangi międzynarodowego centrum kultury i turystyki" oraz "Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych". Dodatkowo projekt wypełnia "Cel strategiczny 3. Poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta", a w jego ramach cele: "Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania" oraz "Wyeksponowanie i wzrost atrakcyjności wartościowych układów i elementów przestrzeni Poznania".

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poszczególne stojaki rowerowe z planszami informacyjnymi umieszczone będą w pobliżu miejsc opisywanych na kartach powieściowego cyklu Małgorzaty Musierowicz i utworzą siatkę miejsc na mapie Jeżyc, które miały znaczenie dla bohaterów powieści. Wskazać można przykładowo następujące lokalizacje: ul. Roosvelta 5 (dom rodzinny Borejków), Rondo Kaponiera (Wigilia pod Rondem), ul. Słowackiego (kamienica, w której mieszkała pisarka), ul. Mickiewicza (szpital Raszei), ul. Kochanowskiego (komenda policji), ul. Polna (szpital położniczy), ul. Krasińskiego (mieszkanie Idy), ul. Słowackiego 18 (mieszkanie Cesi), park Sołacki (miejsce randek młodych Borejków), itp. itd.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W ponad 20 powieściach składających się na "Jeżycjadę", bohaterowie przemierzają wielokrotnie jeżyckie ulice, place i parki, stąd opracowanie mapy lokalizacji nie nastręcza żadnych problemów, podobnie jak dostosowanie ich do możliwości oraz planów rozbudowy małej architektury na terenie Jeżyc.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnych odbiorców projektu "Jeżyce Borejków - szlak kulturowy" można podzielić na kilka kategorii, czy raczej kręgów. Pierwszym będą mieszkańcy Jeżyc, którzy dzięki naszemu projektowi będą mogli wiele dowiedzieć się o swojej dzielnicy, jej przeszłości oraz teraźniejszości, co ma szczególne znaczenie w związku z wprowadzaniem się licznych, nowych mieszkańców, którzy nie znają kontekstu, historii ani charakteru Jeżyc. Drugim krąg stanowili będą mieszkańcy Poznania, którzy dzięki szlakowi dostaną pomysł i plan weekendowej wycieczki po Jeżycach, bowiem póki co - mimo że Jeżyce są coraz piękniejsze i atrakcyjniejsze - brakuje pretekstu, by poznaniacy z innych części miasta wybrali się na wycieczkę i postanowili poznać tę dzielnicę. Trzecią grupą są miłośnicy (a raczej miłośniczki) "Jeżycjady" Małgorzaty Musierowicz, pragnące poznać miejsca, o których czytały na kartach ulubionych powieści, będą one urządzały spacery śladami Borejków, które już teraz organizowane są cyklicznie. Pierwszy tom cyklu ukazał się blisko 40 lat temu, więc jego czytelniczki są zarówno nastolatkami, jak i matkami a nawet babciami, co bardzo poszerza grupę. Wreszcie wspomnieć należy o turystach krajowych i zagranicznych, którzy coraz częściej szukają pomysłów na zwiedzanie kolejnych miejsc, Jeżyce będą dla nich magnesem ze względu zachowanie secesyjnej architektury, a dodatkowym atutem będzie możliwość wędrowania śladami bohaterów najpopularniejszej powieści dla młodzieży.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Jeżyce Borejków - szlak kulturowy" wyrasta z przekonania, że budżet obywatelski powinien służyć nie tylko poprawie miejskiej infrastruktury, ale przede wszystkim tworzeniu obywatelskiej wspólnoty mieszkańców. Każda społeczność organizuje się wokół wspólnotowych opowieści, narracji które budują tożsamość, charakter, przekonania, poglądy, odrębności. Jeżyce posiadają opowieść, o której inne miasta mogą tylko marzyć. Mają oryginalną, wielotomową, zakorzenioną w pamięci, emocjach, przekonaniach i doświadczeniach "Jeżycjadę". Projekt "Jeżyce Borejków" ma sprawić, że opowieści Małgorzaty Musierowicz staną się pełniej obecne w przestrzeni dzielnicy, sprawią że spojrzymy na otaczającą przestrzeń czulszym okiem, młodych, rozemocjonowanych, zakochanych bohaterek i bohaterów. Miasta kochamy za emocje,których dostarczyły nam lektury, sprawmy że tysiące poznaniaków, a także mieszkańców innych zakątków Polski i Europy, zakocha się w Jeżycach, a przede wszystkim sprawmy by mieszkańcy Jeżyc, tak ci mieszkający tutaj od pokoleń, jak i ci, którzy pojawili się w ostatnich latach stworzyli nową wspólnotę obywatelską dzielnicy, a zbudować ją można tylko wokół wspólnych opowieści.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przygotowanie merytoryczne projektu - zbudowanie bazy cytatów literackich z "Jeżycjady" opisujących tę dzielnicę, nadzór autorski nad projektem, koordynowanie jego realizacji, nawiązywanie i rozliczanie umów, realizację projektu, ustalona na ok. 10% wartości projektu. 30000
Zakup praw autorskich do umieszczenia w przestrzeni miejskiej fragmentów utworów literackich z powieści pani Małgorzaty Musierowicz. Być może autorka zgodzi się je przenieść za symboliczną złotówkę, ale w budżecie należy taką kwotę na ten cel założyć. 20000
Projekt graficzny zestandaryzowanego stojaka rowerowego wraz z planszą, na której umieszczona zostanie mapa Jeżyc oraz cytat literacki wraz dodatkowymi elementami organizowanego projektu (nazwa, cytat, kod QR, logo projektu, itp.), a także zaprojektowanie poszczególnych, indywidualnych plansz. 10000
Wyprodukowanie 50 stojaków na rowery wraz z indywidualnymi planszami projektu "Jeżyce Borejków" i umieszczenie ich w przestrzeni dzielnicy. 150000
Zbudowanie strony internetowej oraz profilu projektu na facebooku, które będą skorelowane z planszami i pozwolą na połaczenie się za pomocą kodu QR i ściągnięcia na telefon mobilny szerszych informacji niż te,które będą dostępne na planszach informacyjnych 15000
Przygotowanie przewodnika papierowego - "Jeżyce Borejków - szlak kulturowy", który będzie dostępny w każdym punkcie informacji miejskie oraz poznańskiej księgarni i stanowił będzie mapę po Jeżycach. Przygotowanie gry miejskiej "Jeżyce Borejków - szlak kulturowy". 40000
SUMA: 265000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
utrzymanie stojaków rowerowych wraz z planszami informacyjnymi, ich konserwacja, bieżące naprawy w związku z ewentualnymi uszkodzeniami i zniszczeniami 5000
utrzymanie domeny internetowej oraz bieżące utrzymanie i aktualizacja strony www oraz profilu na facebooku (300 zł miesięcznie) 3600
opracowanie programu rozbudowy dzielnicowego projektu "Jeżyce Borejków - szlak kulturowy" w projekt ogólnomiejski "Poznańska Jeżycjada - szlak kulturowy" - baza cytatów, lokalizacja kolejnych stojaków, itp. 15000
SUMA: 23600
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
koncepcja stojaka rowerowego 02_JezyceBorejkow_150620_Stojak.jpg
koncepcja planszy informacyjnej (front) 02_JezyceBorejkow_150620_TabliczkaFront.jpg
koncepcja planszy informacyjnej (tył) 02_JezyceBorejkow_150620_TabliczkaTyl.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie - Skala działań jest zbyt duża w stosunku do zakresu tematu -Bardzo wysokie koszty projektu -Duża skala działan przestrzennych-negatywny wpływ na estetykę przestrzeni -oparcie szlaku kulturowego na fikcji literackiej nie wyczerpuje sposobów prowadzenia narracji na tym obszarze
Zespół Obradował w składzie Maciej Moszyński Dariusz Piwowarczyk Sławomira Piasecka
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.