Naprawmy To


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Naprawmy To
Opis projektu

Chcesz żeby miasto i Ty wspólnie dbali o wygląd, infrastrukturę i bezpieczeństwo ? Ten projekt spełni to oczekiwanie - polega na wdrożeniu w Poznaniu serwisu NaprawmyTo (inspirowanego angielskim FixMyStreet i amerykańskim SeeClickFix), który łączy zgłaszanie spraw wymagających załatwienia z instytucjami miejskimi które odpowiedzialne są za daną kwestię. Serwis powstał jako wspólna praca kilkunastu organizacji pozarządowych, działa od 2011 roku, w Poznaniu działał pilotażowo w okresie 2011 - 2012. Obecnie korzysta z niego Lublin, Dąbrowa Górnicza i np. gmina Czerwonak. Serwis umożliwia dodawanie zgłoszeń (alertów) zarówno przez anonimowych jak i zarejestrowanych użytkowników, także przez urządzania mobilne (smartfony). Każdy alert może być komentowany, popierany i udostępniany za pośrednictwem mediów spółecznościowych. Alerty opisywane są przez status (otwarty, oczekujący, zamknięty) i kategorię (infrastruktura, bezpieczeństwo, przyroda i inne). Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu wybranych alertów. Z drugiej strony miasto określa bazę instytucji odpowiedzialnych za poszczególne kategorie zgłoszeń, do których wysyłane są mejlowo odpowiednio uporządkowane zgłoszenia. Serwis staje się prostym w obsłudze narzędziem dialogu władz z mieszkańcami, pozwalającym na prezentację aktualnych informacji o stanie przestrzeni publicznej i szczególnie uciążliwych dla mieszkańców problemów, a zarazem umożliwia stałe informowanie obywateli o działaniach samorządu na rzecz poprawy jakości tej przestrzeni. NaprawmyTo może stać się nową platformą umacniającej się współpracy pomiędzy władzami i mieszkańcami Poznania. Będzie to także Twoja zasługa !

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Cały obszar miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy i osoby przebywające w Poznaniu, instytucje miejskie odpowiedzialne za infastrukturę, bezpieczeństwo, zieleń i przestrzeń publiczną Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Mieszkańcy korzystają z przestrzeni publicznej, instytucje miejskie dbają o jej jakość - te dwie strony powinny móc się z sobą wygodnie komunikować. Serwis NapawmyTo jest właśnie takim wygodnym, skutecznym i tanim narzędziem komunikacji. Komunikacja ta będzie na pewno wstępem do jeszcze skuteczniejszej współpracy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Utrzymanie serwisu (obsługa centralnych serwerów, kopie zapasowe danych, aktualizacje oprogramowania) dla Poznania - 1722 zł/miesięcznie - 20664 zł/rocznie 20664
SUMA: 20664
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie serwisu w zakresie jak poprzednio 20664
SUMA: 20664
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Gabinet Prezydenta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 20664 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20664 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 41328 PLN
Zespół Obradował w składzie Andrzej Białas, Sylwia Stec
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.