Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań
Opis projektu

Główne założenia na pierwszy etap projektu:

1) zewnętrzny, owalny tor wrotkarski o długości bieżni 200 metrów i szerokości 8 metrów o nawierzchni asfaltowej, służący do: nauki jazdy dzieci, młodzieży i dorosłych uprawiania amatorskiej jazdy przygotowywania zawodników reprezentacji Polski we wrotkarstwie szybkim oraz łyżwiarstwie szybkim organizowania wyścigów krajowych i międzynarodowych klasy Mistrzowskiej

Tor przystosowany do zadaszenia oraz uzyskania homologacji FIRS (Światowej Federacji Sportów Wrotkarskich).

2) pośrodku toru płyta o wymiarach 50 metrów x 24 metry, służąca do nauki jazdy, slalomu, roller derby oraz innych sportów, które nadają się wymiarowo do ich uprawiania.

3) trybuny dla widzów

4) oświetlenie mające na celu zapewnienie korzystania z obiektu w godzinach wieczornych

5) pawilony z funkcjami socjalnymi, sanitarnymi oraz pod wynajem (gastronomia, sklep zgodny z charakterem toru i wypożyczalnia wrotek/rolek)

Kolejne etapy projektu (w celu uzyskania homologacji):

6) zadaszenie obiektu

7) instalacja systemów pomiarowych

8) pokrycie toru nawierzchnią Durflex.

Ad 6) Celem zadaszenia jest: całoroczne wykorzystanie toru zapewniające optymalne wykorzystanie toru zarówno do jazd indywidualnych jak i sportów drużynowych, m.in. takich jak roller derby czy hokeja na rolkach ograniczenie lub całkowite zminimalizowanie uszkodzeń nawierzchni w wyniku działania warunków atmosferycznych, co również zminimalizuje koszty konserwacji i napraw nawierzchni. zadaszenie przystosowane do montażu paneli słonecznych – co obniży koszty utrzymania toru

Ad 7) Instalacja systemów pomiarowych umożliwi rejestrację czasu przejazdu amatorów oraz zawodników, co będzie również napędem do rozwoju personalnych umiejętności jazdy poprzez rywalizację oraz dzięki której będzie można organizować zawody rangi Mistrzostw Europy i Świata.

Ad 8) Pokrycie toru i płyty nawierzchnią Durflex pozwoli na przedłużenie korzystania z centrum (łatwiejsze utrzymanie porządku i czystości np. po opadzie deszczu) oraz dzięki temu uzyska się homologację FIRS (Światowej Federacji Sportów Wrotkarskich), dzięki której można organizować zawody rangi Mistrzostw Europy i Świata.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Kasprowicza (Arena), miejsce pomiędzy ul. Reymonta (parking), a pływalnią letnią. Lokalizacja uzyskała pozytywną opinię Poznańskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji oraz Rady Osiedla Św. Łazarz.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja Centrum Sportów Wrotkarskich wydaje się miejscem idealnym. Obok pływalni, gdzie swego czasu miało być lodowisko istnieje teren o przeznaczeniu rekreacyjnym oraz sportowym, który jest ogólnodostępny, a w tej chwili bardzo zaniedbany. Jednocześnie przy lokalizacji i projektowaniu Centrum Sportów Wrotkarskich w Parku Kasprowicza, wykorzystano sprzyjający układ komunikacyjny i infrastrukturę miasta. W niedalekiej odległości znajdują się przystanki tramwajowe, autobusowe, parking dla samochodów, szkoły. Głównym założeniem koncepcji rozwiązania przestrzennego Centrum Sportów Wrotkarskich jest takie rozwiązanie, aby wszystkie urządzenia i obiekty terenowe były wkomponowane w istniejące ukształtowanie terenu i otaczającą przyrodę. Koncepcja przewiduje zespół urządzeń terenowych o charakterze niezbędnym dla uprawiania sportów wrotkarskich, rozmieszczonych w zależności od ich funkcji, dążąc jednocześnie do zachowania możliwie najbardziej naturalnego krajobrazu parkowego przy zachowaniu funkcjonowania współczesnego ośrodka sportu. Centrum Sportów Wrotkarskich jest obiektem bezpiecznym, zamkniętym – nie koliduje z alejkami parkowymi. Zarządcą tej działki jest POSiR
Potencjalni odbiorcy projektu
Centrum Sportów Wrotkarskich to miejsce na rozwijanie działalności społeczno – wychowawczej oraz szkoleniowej wśród dzieci i młodzieży. Szkoły i uczelnie wyższe mogłyby prowadzić na takim obiekcie zajęcia wychowania fizycznego w dyscyplinach wrotkarskich oraz innych sportach, które są w stanie korzystać z takiego miejsca. Miejsce takie to obiekt na którym można „wyłapać” zawodników z talentem na miarę Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata. To przede wszystkim miejsce, w którym można by w sposób bezpieczny i profesjonalny uczyć wrotkarstwa. Da ono również możliwość rozwijania wszelkich form rywalizacji sportowej oraz pozwoli na kontakty i spotkania z innymi organizacjami wrotkarskimi. Dodatkowo poprzez możliwość wypożyczenia sprzętu wrotkarskiego praktycznie każdy mógłby spróbować tego sportu w bezpiecznym miejscu, nie obawiając się, że nagle ktoś się pojawi na drodze – pieszy, pies czy pojazd mechaniczny.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dziś Poznań bezpiecznego miejsca wrotkarskiego nie ma. Przy stale rosnącej liczbie osób uprawiających sport coraz trudniej znaleźć miejsca nie zatłoczone. Wrotkarstwo jako dyscyplina niezwykle dynamiczna potrzebuje obiektów bezkolizyjnych, ukierunkowanych dla wrotkarzy. Co więcej – projekty torów wrotkarskich, które powstały w Polsce w innych miastach są już realizowane i dofinansowywane przez Ministerstwo Sportu tj. w Tomaszowie Lubelskim, Dusznikach Zdroju oraz we Wrocławiu gdzie w 2017 r. odbędą się Mistrzostwa Świata Sportów Nieolimpijskich jaką jest właśnie wrotkarstwo. Jest to jedyna dyscyplina nieolimpijska, która bezpośrednio przekłada się na dyscyplinę olimpijską jaką jest łyżwiarstwo szybkie. Stąd w Polsce są specjalne dofinansowania na tego typu obiekty, dochodzące do 50% wartości inwestycji. Warto to wykorzystać.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zewnętrzny tor wrotkarski 800000
Płyta wewnętrzna 625000
Trybuna ziemna dla 250 widzów 34000
Pawilony z funkcjami socjalno - sanitarnymi 253400
Oświetlenie obiektu 80000
Ogrodzenie toru 24000
SUMA: 1816400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
wywóz odpadów komunalnych, prace porządkowe, podatek od nieruchomości 10000
media, oświetlenie toru 20000
ochrona - system alarmowy do obiektów 500
SUMA: 30500
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Dofinansowanie torów w Polsce z Ministerstwa Sportu Dotacje na tory wrotkarskie z Ministerstwa Sportu.pdf
Wstępna wizualizacja bez zadaszenia bez-dachu-caly-gora.jpg
Rekomendacja POSiR POSiR.pdf
Rekomendacja Rady Osiedla Św. Łazarz pismo_w_azarz.jpg
Miejsce usytuowania toru TOR WROTKARSKI_PLAN TERENU-PLAN TERENU_format A3.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1816400 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 30500 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1846900 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.