Rośliny funeralne na starych cmentarzach Wielkopolski


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Rośliny funeralne na starych cmentarzach Wielkopolski
Opis projektu

Dawniej na cmentarzach sadzono rośliny ze względu na znaczenie symboliczne, a dopiero potem przemawiały względy estetyczne. Na każdym starym cmentarzu można spotkać lilak pospolity (syringa vulgaris), który miał chronić przed przenikaniem złych duchów w jedną i drugą stronę. Do bardzo częstych roślin symbolicznych należą bluszcz pospolity (hedera helix) i barwinek pospolity (vinca minoi), które symbolizują trwałość, ze względu na zimotrwałe liście. Na starych cmentarzach takich roślin jest ponad 300 gatunków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Świętojańska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren po dawnym cmentarzu katolickim
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie szkół, mieszkańcy miasta, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stare cmentarze coraz częściej podlegają odnowieniu - co powoduje, iż posadzone dawniej rośliny cmentarne ulegają bezpowrotnie znieszczeniu. Żeby je zachować postanowił utworzyć "Ogród Roślin Cmentarnych" na terenie Poznania. Byłby to pierwszy na świecie tego typu ogród, a książka umożliwiałaby dokładne spojrzenie uczniom i turystom na sybolikę występujących w nim roślin funeralnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rośliny funeralne na starych cmentarzach 30000
Przywiezienie roślin do kolekcji 20000
Przygotowanie poletek do kolekcji 10000
SUMA: 60000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Przywiezienie roślin do kolekcji 30000
Przygotowanie tabliczek do roślin 5000
Przygotowanie poletek pod rośliny 10000
SUMA: 45000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Ro_liny funeralne.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Ochrony Środowiska
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Ze względu na zapisy wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zieleni - tereny spacerowo-wypoczynkowe, nakazuje się utrzymanie założenia parkowego bez ingerencji w zieleń poza koniecznymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Dla terenów sakralnych-kościelnych na wszlekie prace dot. terenów kościoła (budynku) wymagana jest zgoda organu ochrony zabytków. Dla terenów graniczących z kościołem dopuszcza się remonty przy zachowaniu występujących drzew.
Zespół Obradował w składzie Leszek Kurek - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Piotr Szczepanowski - zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Anna Feja - kierownik Oddziału Organizacyjno-Finansowego Wydziału Ochrony Środowiska Marta Grochowska - specjalista ds. programów ochrony środowiska i monitoringu, Magdalena Tomiak - specjalista ds. organizacyjnych
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt zakłada założenie ogrodu na terenie, gdzie miałaby powstać Harcówka; sam pomysł kojarzy się negatywnie, cmentarz i sprawy związane z pochówkiem są przykrym tematem dla wielu osób i Rada uważa, że niewielu ludzi chciałoby spędzać wolny czas w takim ogrodzie.
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.