Poznańskie Centrum Strzelectwa Sportowego


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Poznańskie Centrum Strzelectwa Sportowego
Opis projektu

Projekt dotyczy przystosowania istniejącego od 1974 r. na terenie Dzielnicy Nowe Miasto-Antoninek obiektu strzelnic myśliwsko-sportowych "LIZAWKA". W ramach projektu istniejący ośrodek zostanie wyposażony w trybuny dla widzów, częściowe zadaszenia strzelnic śrutowych, zorganizowanie całorocznego trenażera strzeleckiego, zorganizowanie ośmiu stanowisk do strzelań pneumatycznych oraz zaplecza szatniowego dla użytkowników strzelnicy. Dodatkowo projekt obejmuje wyposażenie obiektu w nowoczesne, sportowe maszyny strzeleckie wraz z systemem startowym oraz elektronicznym systemem informacji, na który składać się będą m.in. cztery elektroniczne, stanowiskowe tablice informacyjne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bałtycka 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak danych we wniosku
Potencjalni odbiorcy projektu
- mieszkańcy Poznania i aglomeracji poznańskiej - wielkopolskie kluby sportowe - miłośnicy sportu strzeleckiego z terenu kraju i zagranicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie Miasta Poznania znajduje się jedyny obecnie w kraju zespół otwartych strzelnic myśliwsko-sportowych, któremu nie grozi likwidacja lub ograniczenie użytkowania. Obiekty udostępnione mieszkańcom w 1974 r., w związku z lawinowo narastającą ilością pasjonatów strzelectwa sportowego i myśliwskiego z terenu aglomeracji, wymagają przystosowania do tych wzrastających potrzeb oraz umożliwienia prowadzenia szkoleń i rekreacji także przy złej pogodzie i w sezonie jesienno-zimowym. Realizacja projektu zaspokoi zapotrzebowanie społeczne, spowoduje wzrost znaczenia Miasta Poznania jako ośrodka sportów strzeleckich, umożliwi organizację imprez strzeleckich do rangi mistrzostw Europy włącznie. Zmodernizowany ośrodek w znacznej mierze polepszy również cykl szkoleniowy dzieci i młodzieży, a także stanie się ośrodkiem szkolenia kadry narodowej. W wyniku realizacji projektu Poznań uzyska kolejne ważne miejsce wypoczynku i rekreacji dla swoich mieszkańców, czynne de facto cały rok.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
trzy trybuny * 30-40 miejsc/szt 60000
dwa zadaszenia stanowisk strzeleckichwraz z wyłożeniem nawierzchni stanowisk tartanem 210000
pięć elektronicznych tablic informacyjnych wraz z systemem sterowania 340000
szatnie dla użytkowników (60 stanowisk) i osiem stanowisk strzelań pneumatycznych 90000
sportowe maszyny strzeleckie 200000
przystosowanie i wyposażenie obiektów w coroczny trenażer 50000
SUMA: 950000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Pozna_skie Centrum Strzelectwa.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 950000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 950000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.