SKATEPARK / ZIELENIEC - DĘBIEC


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
SKATEPARK / ZIELENIEC - DĘBIEC
Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie obiektu przeznaczenia sportowego – skateparku z urządzeniami przeznaczonymi do jazdy na deskorolce, rowerach bmx, łyżworolkach i hulajnogach. Na działce, na powierzchni 900 m2 (15 m x 60 m) zostanie wylana gładka, betonowa nawierzchnia oraz zbudowane zostaną betonowe przeszkody typu zjazdy, murki, schodki, wyskocznie, przeznaczone do trenowania sportów wrotkowych, rolkowych i rowerowych. Co więcej, wygląd architektoniczny skateparku odznacza się nowoczesnością i unikatowością wśród obiektów tego typu i naśladuje on najbardziej nowatorskie projekty europejskie i światowe. Niniejszy projekt powstał jako odpowiedź na zainteresowanie społeczności Wildy i Dębca stworzeniem skateparku, jako alternatywy do wszechobecnych boisk i orlików. Obiekt ma być wyposażony w 2 lampy solarno-wiatrowe zapewniając ekologiczną energię, zmniejszając tym samym koszta generowane przez skatepark w przyszłości. Dzięki temu będzie można korzystać z obiektu, również wieczorami. Przy skateparku postawione zostaną 4 ławki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren znajduje się pomiędzy Ul. Dębową a Ul. Dolna Wilda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obręb/arkusz 60/17, działka 14/24 Właściciel - Miasto Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu są dzieci i młodzież, przede wszystkim z terenu Wildy i Dębca, ale również z innych części Poznania. Projekt adresowany jest zarówno do miłośników sportów rolkowych, wrotkowych i rowerowych, jak i do osób, które potrzebują przestrzeni do spróbowania innych sportów niż drużynowe, np. najpopularniejsze piłka nożna czy koszykówka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stworzenie obiektu przeznaczonego do uprawiania sportów wrotkowych, rolkowych i rowerowych, typu skatepark, ma na celu aktywizację i integrację dzieci i młodzieży, głównie z obszarów Wildy i Dębca. Powstała w ten sposób enklawa sportowa będzie szansą dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem na reintegrację z rówieśnikami. Oferując dzieciom i młodzieży z tych grup kreatywną aktywność fizyczną jako ukierunkowanie energii, pomoże przeciwdziałać patologiom społecznym. Doświadczenie nabyte podczas prowadzenia warsztatów z jazdy na deskorolce z wychowankami domów dziecka pokazuje, że może być to skuteczne narzędzie w walce z osobistymi problemami i przechodzeniu traum jednostki. Skatepark da możliwość dzieciom, młodzieży i sportowcom, którzy nie są zainteresowani uprawianiem sportów drużynowych, jak np. piłka nożna i koszykówka, na nieskrępowane uprawianie swojej pasji w miejscu do tego przeznaczonym. Obiektu tego typu brak jest w okolicy, a osób uprawiających sporty rolkowe, wrotkowe i rowerowe wciąż przybywa. Prócz promocji sportu i kultury, realizacja niniejszego projektu sprawi, że nieużywany dotąd teren zmieni się w potrzebny na obszarze Wildy i Dębca obiekt użyteczności i pożytku publicznego. Obiektu tego typu w innych miastach spełniają wszystkie powyższe argumenty i cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży we wszystkich grupach wiekowych. Oświetlenie skateparku umożliwi korzystanie z obiektu również wieczorem. Natomiast użyte do oświetlenia skateparku lampy solarno-wiatrowe Czapla Sport zapewnią ekologiczną energię oraz brak kosztów generowanych przez obiekt w przyszłości.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
urządzenia / figury do jazdy wraz z dowozem i montażem = 280 000zł projekt techniczny = 30 000 zł nawierzchnia betonowa 600 m2 (15 m x 40 m) = 140 400 zł 2 lampy hybrydowe solarno – wiatrowe (Czapla Sport, moc 150W) = 40 590 zł (2 x 20 285 zł) instalacja lamp hybrydowo – solarnych = 1 722 zł (2 x 861 zł) 4 ławki = 3 200 zł (4 x 800 zł) 494922
SUMA: 494922
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
4059 WYCENA LAMPY.abw

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami prowadzi działania w celu ustanowienia na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej trwałego zarządu dla przedmiotowej nieruchomości. Dodatkowo prowadzone jest postępowanie w przedmiocie dokonania podziału działki. Nieruchomość zostanie oddana Zarządowi Zieleni Miejskiej w trwały zarząd po dokonaniu podziału.
Zespół Obradował w składzie Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak
 
 
Wydział Sportu
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Anna Bartz - Ciesielska Agnieszka Ciba Filip Kaiser Krzysztof Kempski Piotr Mleczak Iwona Pawłowicz Zuzanna Poprawka Piotr Ratajczak Jarosław Sadek Krystyna Sasinowska-Sikorska Lidia Sobczak – Anna Zaremba
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.