Młodzieżowy Budżet Obywatelski "Młodzi dla Poznania"


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Młodzieżowy Budżet Obywatelski "Młodzi dla Poznania"
Opis projektu

Projekt polega na możliwości dofinansowania inicjatyw młodzieżowych dla mieszkańców miasta do kwoty maksymalnie 1000 zł na mikroprojekty miejskie w lokalnym środowiku dotyczące m. in. estetyki miasta, wydarzeń kulturalnych i sportowych, projektów badawczych, warsztatów edukacyjnych. Działania realizowane będą przez grupy młodych ludzi w wieku 16-26 lat, którzy działają w organizacjach nie posiadających osobowości prawnej tj. samorządy uczniowskie i studenckie, koła naukowe, kluby zainteresowań, grupy artystyczne, grupy z ośrodków kultury czy lokalne grupy nieformalne składające się min. z 3 osób. Warunkiem koniecznym będzie udział młodzieży w realizacji każdego etapu działania. Pieniądze nie są tu najważniejsze. Projekt ma na celu zachęcenie młodych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w Poznańskim Budżecie Obywatelskim, w którym od jakiegoś czasu mają prawo głosować, realizację ich oczekiwań w lokalnym środowiku, naukę postawy obywatlskiej oraz pracy metodą projektu w uproszczonej formie pod względem formalnym. Środki na realizację pomysłów młodzieży przekazywane byłyby w formie regrantingu przez organizację pozarządową i rozliczane przez ten podmiot. Szacujemy, że w pierwszym roku funkcjonowania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego możliwe byłoby zrealizowanie 60 inicjatyw. Projekt daje możliwość zaangażowania również środków zewnętrznych sponsorów co umozliwi zwiększenie ilości działań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznańskie szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie wyższe, domy kultury.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Trudno dokładnie opisać lokalizację działań inicjatyw młodziezowych w tym projekcie. Mogą one dotyczyć społeczności szkolenej jak i całego osiedla czy miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami bezpośrednimi będą uczniowie i studenci w wieku 16-26 lat, a odbiorcami pośrednimi wszyscy mieszkańcy miasta biorący udział w wydarzeniach realizowanych przez młodzież.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Młodzieżowy Budżet Obywatelski "Młodzi dla Poznania" to przede wszystkim wsparcie kreatywności, przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnych. Obecnie młodzi mieszkańcy od 16 roku życia mogą głosować nad projektami do budżetu obywatelskiego, ale nie są jego bezpośrednimi beneficjentami. Pomysł projektu w Poznaniu bazuje na doświadczeniach Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego z Gdańska i Młodzieżowgo Budżetu Obywatelskiego Wrocławia. Jego podstawą są innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia. Realizacja każdego projektu wymaga umiejętności diagnozowania lokalnych potrzeb, planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych, których uczetnicy tego działania mogą nauczyć się w praktyce.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty realizacji projektów młodzieży - 60 inicjatyw. 60000
Koszty materiałów promocyjnych (film, plakaty, ulotki, strona internetowa). 9000
Koszty pracy 1 osoby odpowiedzialnej za koordynację, promocję i realizację projektów (rok, brutto) 27600
Koszty administrcyjne (rok) 2400
SUMA: 99000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Gabinet Prezydenta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt PBO w obecnym kształcie nie wyklucza zaangażowania młodych osób jako wnioskodawców projektów. Uprzywilejowanie tej grupy wiekowej stałoby w sprzeczności z zasadą równego traktowania innych grup społecznych. Wskazane w projekcie pomysły będzie mozna zrealizować w zakresie inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach działań statutowych Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania.
Zespół Obradował w składzie Andrzej Białas, Sylwia Stec
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.