Przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym przez ul. Matyi


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym przez ul. Matyi
Opis projektu

W projekcie chodzi o przywrócenie przejścia dla pieszych będącego dla mieszkańców części Wildy najkrótszą drogą do centrum. Przejście to zostało zlikwidowane przy przebudowie w 2012 roku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Matyi, u wylotu ul. Przemysłowej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Po drugiej stronie przejścia znajduje się park Marcinkowskiego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Poruszający się pieszo po śródmieściu. Mieszkańcy Wildy chcący udać się w rejon Zamku, Św. Marcina, do parku Marcinkowskiego, itd.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Współczesne miasto powinno mieć na celu promocję ruchu pieszego, a to osiąga się właśnie poprzez tworzenie i łączenie ze sobą tras i dróg. To przejście znajduje się w kluczowym miejscu, ponieważ służy zachodniej części Wildy do przejścia w stronę centrum. Ludzie obecnie przechodzą tam nielegalnie, o czym świadczy wydeptana trawa po stronie parku. Przywrócenie tego przejścia będzie ważnym krokiem do humanizacji śródmieścia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt budowlany 50000
Wykonanie (przystosowanie nawierzchni, montaż sygnalizacji, itd.) 450000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zgodnie z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i usytuowanie odległości przejścia dla pieszych z sygnalizacją od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją w wskazanym miejscu nie ma możliwości realizacji Projektu. Jednakże ze względu na wyrażoną przez Miejskiego Inżyniera Ruchu potrzebę "humanizacji śródmieścia" , UM wystąpi do Ministerstwa Infrastruktury o usankcjonowanie odstępstwa od w.w. przepisów, tak aby realizacja zadania mogła być zgłoszona do kolejnej edycji BO.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.