Rozbudowa Muzeum Telekomunikacji i Unitry


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Rozbudowa Muzeum Telekomunikacji i Unitry
Opis projektu

Obecnie w Zespole Szkół Łączności znajduje się 600 szt. eksponatów zgromadzonych w trzech gablotach . Rozbudowa i zamontowanie dodatkowych 5 sztuk gablot daje możliwości powiększenia zbiorów do 2000 eksponatów .ponadto dodatkowo zamontowane panele interaktywne dają precyzyjne opisy eksponatów i ich możliwości obejrzenia w środku .Nadmienić należy że jest to jedyne takie muzeum w Polsce gdzie gromadzony jest sprzęt Zrzeszenia Unitra.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zespół Szkół Łączności Poznań ul. Przełajowa 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

1.Przebudowa istniejąc gablot 3 szt 2.Wybudowanie nowych 5 szt 3. Montaż paneli interaktywnych - 8 szt. 4. Wyposażenie gablot w regały i oświetleni
Potencjalni odbiorcy projektu
Z projektu będzie mógł korzystać każdy .
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Inwestycja pozwoli zwiększyć zbiory , zmodernizować obecną wystawę i uatrakcyjnić jej oglądanie .. Obecnie zgromadzone eksponaty są od roku 1970 a rozbudowa daje możliwość powiększenia zbiorów od powstania Unitry tj . od 1945 roku .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1.Przebudowa istniejąc gablot 3 szt 2.Wybudowanie nowych 5 szt 3. Montaż paneli interaktywnych - 8 szt. 4. Wyposażenie gablot w regały i oświetlenie całość inwestycji - 280 000 zł 280000
SUMA: 280000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Kultury
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 280000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 280000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr 4/VII/2015 Zarządu Osiedla Stare Winogrady z dnia 4 sierpnia 2015 roku.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.