Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego ul. Morasko 57


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego ul. Morasko 57
Opis projektu

Przy ul. Morasko 57 znajduje teren zielony ok. 1, 5 ha który częściowo jest zagospodarowany w plac zabaw i boisko . Na terenie tym proponuje się wybudowanie boiska piłkarskiego z małymi trybunami , ściany wspinaczkowej , boiska do siatkówki koszykówki, tenisa ziemnego a także rozbudowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej . . Dodatkową atrakcją może być w okresie zimowym lodowisko które byłoby montowane w miejscu kortu tenisowego .Ponadto wybudowanie zaplecza socjalnego dla boisk . .Dodatkowo teren ogrodzony i oświetlony .z parkingiem na 40 miejsc postojowych .

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Morasko 57

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

1. Projekt techniczny 2. Budowa boisk 3. Budowa pomieszczeń socjalnych4. Przebudowa istniejącego placu zabaw z siłownią zewnętrzna 5. Wybudowanie ogrodzenia , oświetlenia i rozbudowa parkingu
Potencjalni odbiorcy projektu
Z projektu będzie mógł korzystać każdy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym założeniem budowy zespołu rekreacyjno - sportowego jest zainteresowanie mieszkańców terenów północnych miasta Poznania rekreacją oraz sportem . W tej części miasta nie ma takiego zespołu aby można było na sportowo spędzić czas. Z zagospodarowany terenu będzie mógł korzystać każdy mieszkaniec , kluby sportowe , stowarzyszenia . Teren ten jest terenem miejskim który jest częstościowy w ten sposób już zagospodarowany ( ok 1 000 m 2 ) .
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Projekt techniczny 2. Budowa boisk 3. Budowa pomieszczeń socjalnych 4. Przebudowa istniejącego placu zabaw z siłownią zewnętrzna 5. Wybudowanie ogrodzenia , oświetlenia i rozbudowa parkingu Całość inwestycji - 1 850 000 zł 1850000
SUMA: 1850000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Nie będzie kosztów eksploatacyjnych jeżeli zagospodarowany teren zostanie powierzony klubowi lub Stowarzyszaniu sportowemu Dodatkowo terenem może opiekować się Rada Osiedla . 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Sportu
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1850000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 50000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1900000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr IV/23/II/2015 RO z dnia 28 lipca 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.