Place zabaw w Przedszkolach nr 7, 8, 67 na Górczynie


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Place zabaw w Przedszkolach nr 7, 8, 67 na Górczynie
Opis projektu

Projekt zakłada gruntowną przebudowę i modernizację placów zabaw w przedszkolach nr 7,8,67 na Górczynie. Dotychczasowe urządzenia mają wieloletni okres użytkowania, a ze względu na ograniczone nakłady finansowe przedszkola nie są w stanie samodzielnie dokonać zakupu nowego wyposażenia oraz zagospodarowania przestrzeni na ponad 2000m2 każdego z ogrodów przedszkolnych. Do przedszkoli 7,8,67 uczęszcza prawie 400 dzieci w wieku 3 – 6 lat. Ze względu na zagospodarowanie zieleni ogród przedszkolny jest miejscem codziennych zabaw dzieci zwłaszcza w okresie wiosenno-letnio-jesiennym. Pragniemy stworzyć place zabaw z nowoczesnymi i kreatywnymi urządzeniami, o których marzą przedszkolaki i które staną się prawdziwą krainą szczęścia. Przedszkolne place zabaw wyposażone w ciekawe i bezpieczne komponenty przyczyniają się do wielostronnego rozwoju dzieci, pobudzają ich wyobraźnię, dzięki temu zabawy te nabierają odrobiny realizmu. Zabawy na dobrze zorganizowanym placu zabaw pozytywnie wpływają przede wszystkim na rozwój ruchowy dzieci i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Nasz przedszkolne place zabaw to nie tylko integracja dzieci, ale również rodziców, którzy bardzo często pozostają na nich wraz z dziećmi. Plac zabaw to również integracja z dziećmi dysfunkcyjnymi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dzielnica Grunwald Osiedle Górczyn Ogrody przedszkolne: 1. Przedszkole Nr 7 ul. Mikołowska 142. Przedszkole Nr 8 ul. Bosa 163. Przedszkole Nr 67 im. Marii Konopnickiej, ul. Słowicza 15

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W pobliżu Przedszkola Nr 8 przy ul. Bosej funkcjonuje Ośrodek rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczy z oddziałami przedszkolnymi dla dzieci z dysfunkcjami. Dzieci z tego ośrodka zapraszane są na przedszkolny plac zabaw.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci i rodzice z Przedszkola Nr 7,8 67, nauczyciele, okazjonalnie dzieci z Ośrodka rehabilitacyjnego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Place zabaw w przedszkolach Nr 7,8,67 posiadają przynajmniej 20 letnie drewniane wyposażenie, które wielokrotnie było naprawiane poprzez wymianę uszkodzonych elementów. Konstrukcje drewniane mają określony czas eksploatacji. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, niektóre urządzenia musiały zostać zdemontowane, co znacznie ograniczyło ich różnorodność. Ponadto, wymagane jest ułożenie bezpiecznego gumowego podłoża w miejsce ziemi lub zniszczonego trawnika. Przedszkola nie są w stanie samodzielnie sfinansować placów zabaw, a zdajemy sobie sprawę, że kreatywne i bezpieczne urządzenia sprzyjają wielostronnemu rozwojowi dzieci. Dziecko posiada potrzeby pierwotne uwarunkowane biologicznie, między innymi: potrzebę bezpieczeństwa, ruchu, interaktywnej zabawy i aktywnego uczenia się, poznawania środowiska. Życie w cywilizacji ułatwień: media, komputer, telewizja, internet – skutkują brakiem ruchu i zdrowych nawyków. Dobrze wyposażone przedszkole z bezpiecznym placem zabaw umożliwia nam dorosłym przekazywać pozytywne wzorce w trosce o zdrowie i jakość życia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt wszystkich urządzeń: Kolejka linowa 9860zł, zestaw zabawowy nr 5 11.300zł, zestaw gimnastyczny Żmijka 4900zł, karuzela z kierownicą 4600zł,bujak 2x1300zł,bujak przestrzenny 1600zł, huśtawka podwójna 2x2300, linarium choinka 4890zł Łączny koszt wszystkich urządzeń w P-lu 7,8,67 44.350 x 3 140000
2. Wykorytowanie oraz wypełnienie terenu pod plac 9680,00 x 3 place zabaw 30000
3. Podłoże z płyt gumowych z montażem 23500,00 x 3 place zabaw 70000
SUMA: 240000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Zgody dyrektorów przedszkoli Zgody przedszkoli na place zabaw.pdf
Kosztorys i projekt Kosztorys i projekt Place zabaw.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 240000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 240000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Górczyn na sesji 10.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.