Winnice Poznania


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Winnice Poznania
Opis projektu

Celem projektu jest “obsadzenie brzegów/skarp/zboczy/wałów przeciwpowodziowych południowego cypla Ostrowa Tumskiego na odcinku 1 km, wieloma odmianami najlepszych winorośli. Winogrona będą darmowe dla mieszkańców. Ideą projektu jest założenie ogrodu społecznego stworzonego przez mieszkańców dla mieszkańców, w którym efekty ich pracy będą całoroczne, długoterminowe i ogólnodostępne.”

Winnice Poznania, czerwiec 2014

Obecnie realizowana jest koncepcja Testowych Winnic Poznania, dofinansowanej z konkursu Centrum Warte Poznania. Projekt zakłada posadzenie 100 pierwszych sadzonek. Chcemy zaplanować i przećwiczyć projekt w mniejszej skali. Sprawdzić zdolności: projektowe, organizacyjne i ogrodnicze.

Mamy nadzieję, że narzędziem umożliwiającym zrealizowanie całościowej koncepcji Winnic Poznania będzie dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Miasta Poznania 2016.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Południowy cypel Ostrowa Tumskiego nad rzeką Wartą

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

https://www.facebook.com/winnicepoznania http://winnicepoznania.pl/ https://drive.google.com/folderview?id=0B5jnq3voR_gMWlhaNzVhS1FsaWs&usp=sharing
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Większość z nas lubi winogrona. Większość z nas lubi rzekę Warte. A Wszyscy lubią miło spędzać czas...
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszty Ogrodnicze sadzonki sadzanie podlewanie narzędzia kontener System Wspierania Monitoring Miejski Administracja Koszty organizacyjne 480000
SUMA: 480000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty ogrodnicze i administracyjne. 20000
SUMA: 20000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Dokument Techniczny Marzec 2015. 1.Dokument Techniczny Marzec 2015.pdf
ProjektTechnicznyMarzec2015. 1.ProjektTechnicznyMarzec2015.pdf
INSTRUKCJA TWORZENIA SADZONKI INSTRUKCJA TWORZENIA SADZONKI.PNG
Sadzonka Sadzonka 1.jpg
Wizualizacja Wizualizacja .jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Pomimo profesjonalnego przygotowania Projektu, rekomendacja nie może być pozytywna ze względu na zbyt wysokie koszty utrzymania winnic oraz ze względu na ochronę przeciwpowodziową miasta.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Treść odwołania: Odwołanie do uzasadnienia decyzji Wydziału Transportu i Zieleni w sprawie rekomendacji projektu Winnice Poznania w ramach PBO 2016. Dziękujemy że uzasadnienie zaczynające się od słów “profesjonalnie przygotowanego projektu” i tak też podeszliśmy do tematu przygotowując dokumentację. Pragniemy przypomnieć, że od momentu powstania pomysłu w 2014 roku prowadzimy konsultacje z instytucjami państwowymi, między innymi z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodne ( z tą instytucją jesteśmy w stałym kontakcie) j, Urzędem Marszałkowskim, mieszkańcami, oraz wszystkimi zainteresowanymi projektem. Projekt otrzymał pozytywną rekomendację w PBO 2015, otrzymując poparcie 4454 głosów mieszkańców. W lipcu, sierpniu i wrześniu bieżącego roku przeprowadzamy pilotażowy projekt “Testowe Winnice Poznania” posadzenia 100 pierwszych sadzonek. Który podsumujemy w wrześniu kolejnym dokumentem. Prosimy o uzasadnienie, w jaki sposób posadzenie winorośli zwiększy ryzyko powodziowe, biorąc pod uwagę dokumenty techniczne i projekt. Całość dokumentacji znajdziecie państwo na dysku publicznym : https://drive.google.com/folderview?id=0B5jnq3voR_gMWlhaNzVhS1FsaWs&usp=sharing W ramach pozyskanych środków z PBO 2016 mamy zamiar zadbać o urządzenia przeciwpowodziowe przywracając je do stanu pierwotnego, poprzez odkopanie i udrożnienie zasypanych rowów odpływowych oraz uzupełnienie ubytków. Celem PBO jest przekazaniem środków publicznych na pomysły mieszkańców i to oni decydują czy projekt jest wart dofinansowania. Roczny koszt utrzymania Winnic Poznania oszacowaliśmy na 20 000 zł. Co w naszej ocenie nie jest wysokim kosztem uwzględniając korzyści które przyniesie miastu zagospodarowanie 2 hektarów nieużytków w samym centrum miasta. Fundacja Winnice Poznania Adam Staniszewski tel. 691 122 007 Adam Kurasz tel. 608 682 039 Fundacja Winnice Poznania kontakt@winnicepoznania.pl facebook.com/WinnicePoznania
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 480000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt kontrowersyjny, pierwsze sadzenie winorośli już się odbyło. W projekcie brak informacji o zgodzie na dysponowanie gruntem, projekt zakłada obsadzenie wałów przeciwpowodziowych Poznania, kosztowny w utrzymaniu;
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.