Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przyszkolnego


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu przyszkolnego
Opis projektu

Propozycja ta zakłada upiększenie i zagospodarowanie terenu przyszkolnego oraz istniejącego placu zabaw. Plac zabaw, z którego korzystają uczniowie z nauczycielami oraz w godzinach popołudniowych wszyscy mieszkańcy osiedla. Dzieci wraz z rodzicami i dziadkami nie mają miejsca na odpoczynek. Na placu zabaw brak jest ławek oraz koszy na śmieci. Plac wymaga też ułożenia nowej nawierzchni sztucznej w części po piaskownicy. Można też namalować na niej plansze do gier i zabaw ruchowych. Istnieje konieczność posiania trawy, a najlepiej trawy z rolki. Zieleń w okół szkoły i na placu należy uzupełnić. Wzdłuż ORLIKA wmurowanie ławek dla kibicujących rodziców lub czekających na rozgrywki, zawodników. Na placu przed szkołą usytuowanie ławek i koszy na śmieci

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Bolesława Śmiałego 107 Szkołą Podstawowa nr 34 im Wojska Polskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Na przeciw szkoły jest Przedszkole. Oba budynki są usytuowane w środku osiedla. Uczniów w szkole od września będzie 1030. Poza uczniami z placu i orlika korzystają mieszkańcy osiedla. Jednak to szkoła musi zadbać o bezpieczne funkcjonowanie placu zabaw i ORLIKA.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami są uczniowie (uczniów w szkole od września będzie 1030),. nauczyciele, mieszkańcy osiedla: dzieci wraz ze swoimi rodzicami i dziadkami.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu jest konieczna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz wszystkim użytkownikom szkoły, przyległego terenu i mieszkańcom osiedla, teren wymaga modernizacji i naprawy. Szkoła nie jest w stanie samodzielnie utrzymać przyległego terenu. Mogę tylko nadmienić, że w 2014 roku plac zabaw został ogrodzony płotem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ławki 18 szt x 750zł = 13.500 zł kosze na śmieci 10 szt x 680 zł = 6.800 zł krzewy 20 szt x 30 zł = 600 zł krzewy ozdobne trawa z rolki 50 m2 x 15 zł = 750 zł ziemia 2 tony = 1000 zł robocizna ok 10.000 zł 33000
SUMA: 33000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 33000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 33000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.