Budowa 4 automatycznych wież parkingowych dla samochodów.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa 4 automatycznych wież parkingowych dla samochodów.
Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie 4 automatycznych parkingów wieżowych dla mieszkańców mających duże problemy ze znalezieniem wolnego miejsca dla samochodu. Pozwoli on wygenerować dodatkowe miejsca tam, gdzie nie ma już wolnej przestrzeni. Jeden parking wieżowy na 10 samochodów zajmuje powierzchnię 2 miejsc parkingowych (ok. 34 m2), dzięki czemu oszczędza się co najmniej 136 m2. Jest to również alternatywa dla parkingów podziemnych. Obsługa parkingu wieżowego odbywa się za pomocą panelu podobnego do tych używanych w automatycznych myjniach samochodowych. Wieża może być obudowana estetyczną elewacją, którą można wkomponować w otoczenie.

Zasada działania automatycznej wieży parkingowej została przedstawiona tutaj http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/1020049,smart-parking-pietrowy-w-mikolowie-test-dz-wideo-zdjecia,id,t.html

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Każdy z parkingów musi być ulokowany w innej części miasta: północnej, południowej, wschodniej i zachodniej. Propozycje lokalizacji będą konsultowane z radami osiedli, zostaną zweryfikowane przez odpowiednie jednostki Urzędu Miasta, natomiast ostatecznego wyboru dokonają radni miasta Poznania z komisji zajmującej się polityką parkingową, przy udziale pomysłodawcy projektu.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Parkingi wieżowe nie mogą być lokowane w Strefie Płatnego Parkowania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli znajdujących się w pobliżu wybudowanych wież parkingowych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projektanci wielu osiedli mieszkaniowych nie przewidywali tak dużego zapotrzebowania na miejsca parkingowe dla samochodów, z jakim mamy do czynienia obecnie. Stąd w wielu miejscach w Poznaniu mieszkańcy mają ogromy problem z zaparkowaniem – tracą czas na szukanie wolnych miejsc, parkują w miejscach niedozwolonych lub w bardzo dużej odległości od domu. Tymczasem dla wielu rodzin samochód jest niezbędnym środkiem lokomocji. Jeśli wracając do domu parkowanie samochodu staje się dla nich zbyt poważnym problemem, wtedy rozwiązaniem staje się zmiana miejsca zamieszkania, często poza Poznaniem. Budowa automatycznych parkingów wieżowych ma wygenerować dodatkowe miejsca parkingowe w pobliżu miejsc zamieszkania, gdzie jest ich deficyt.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Konstrukcja parkingów 1520000
Fundamenty, instalacja elektryczna, prace montażowe i odbiór techniczny 247000
SUMA: 1767000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Prace konserwatorskie i energia elektryczna w ciągu roku dla 4 wież łącznie 38400
SUMA: 38400
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Wieże są obiektami o licznych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, jednak proponowane lokalizacje nie zostały podane i nie można ich zweryfikować. Ze względu na brak doświadczenia z takimi obiektami nie sposób zweryfikować też kosztów eksploatacji takich obiektów.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.