Wymiana nawierzchni boiska osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 20.


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Wymiana nawierzchni boiska osiedlowego przy Szkole Podstawowej nr 20.
Opis projektu

Projekt zakłada wymianę nawierzchni sztucznej trawy na istniejącym boisku „wielofunkcyjnym” do piłki ręcznej, nożnej i tenisa ziemnego na terenie osiedla Rataje. Boisko jest ogrodzone z dwiema furtkami wejściowymi. Stara nawierzchnia z 2005 roku jest zużyta. Nowa, bezpieczna nawierzchnia będzie chronić przed upadkami i urazami. Projektowana wymiana nawierzchni obejmuje powierzchnię 20 x 40 metrów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Rzeczypospolitej 44

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka numer 6/6, arkusz 13, obręb Rataje.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, młodzież i dorośli – mieszkańcy okolicznych osiedli na Ratajach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 20 w Poznaniu jest miejscem, na którym spotykają się mieszkańcy Osiedla (uczniowie szkoły, młodzież i dorośli) w celu rozgrywek towarzyskich i aktywnego spędzania czasu wolnego. Nawierzchnia boiska jest w fatalnym stanie technicznym (załączone zdjęcia). Boisko powstało w 2005 roku. Obecnie nawierzchnia boiska jest zniszczona: wytarta, popękana i dziurawa, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa korzystających z niego uczniów szkoły i mieszkańców. Celem projektu jest aby boisko służyło w sposób bezpieczny uczniom, oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych, także w weekendy, wakacje oraz dni wolne od nauki, wszystkim mieszkańcom okolicznych osiedli na Ratajach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko ma wymiary 20x40m (800 metrów kwadratowych) Koszt wymiany 1 metra kwadratowego wynosi 90,00zł (netto). Całość inwestycji 72000,00 (netto). Koszt jest najtańszą ofertą złożoną przez potencjalnych wykonawców, do których skierowano zapytanie o ofertę cenową. Wszystkie dodatkowe koszty realizacji projektu np. koszt zorganizowania przetargu Szkoła pokryje ze środków własnych. 88600
SUMA: 88600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Dyrektor szkoły deklaruje pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu w kolejnych latach z własnych środków szkoły. Wyczesywanie i zasypywanie nowym piaskiem 2 razy do roku. 3000
Bieżące sprzątanie, malowanie bramek, drobne naprawy ogrodzenia będą wykonywać pracownicy szkoły. Roczny koszt niezbędnych materiałów. 1000
SUMA: 4000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
zdjęcie stanu nawierzchni 20150616_114341.jpg
zdjęcie stanu nawierzchni 20150616_113812.jpg
zdjęcie stanu nawierzchni 20150616_114212.jpg
zdjęcie stanu nawierzchni 20150616_114148.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 200000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 200000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.