Dwa światy - jeden człowiek


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Dwa światy - jeden człowiek
Opis projektu

Cykl warsztatów i spotkań integrujących środowiska osób niepełnosprawnych umysłowo oraz osób pełnosprawnych. Stworzenie projektu zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych wraz z osobami pełnosprawnymi. Tematyka zajęć różnorodna od kulinarii po teatr, film. Dotarcie do osób niepełnosprawnych, nie korzystających z Domów Pomocy Społecznej, ich integracja z osobami pełnosprawnymi, nie będącymi członkami rodzin. Dla członków rodzin stworzenie gru wsparcia, miejsca gdzie będą mogli się spotykać i wymieniać uwagami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Domy Pomocy Środowiskowej, Klub Krąg
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby niepełnosprawne i pełnosprawne - mieszkańcy Miasta Poznania
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Opieka zdrowotna mieszkańców miasta Poznania jest zadaniem samorządu. W związku z tym zadanie jest zasadne. Istnieje potrzeba dotarcia i aktywizacji osób, które do tej pory nie korzystały z tego typu wsparcia. Projekt będzie wspierał osoby wykluczone społecznie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
10 warsztatów teatralnych 12000
10 warsztatów kulinarnych 12000
10 spotkań integracyjnych: sport, gry 12000
10 spotkań grup wsparcia - spotkania z psychologiem dla rodzin 12000
SUMA: 48000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Formularz zgłoszeniowy Dwa _wiaty - jeden cz_owiek.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 48000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 48000 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Józef Solecki
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.