Od wypłaty do wypłaty - kampania społeczna


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Od wypłaty do wypłaty - kampania społeczna
Opis projektu

Utworzenie poradni z zakresu finansowego, w ramach której odbywać się będą praktyczne warsztaty zawierające elementy z zakresu: zarządzania finansami osobistymi (m.in. tworzenie budżetu domowego); unikanie problemów finansowych związanych z kredytami i pożyczkami; unikanie oszustw finansowych (na co uważać w umowach finansowych); zabezpieczenie finansowe (ubezpieczenia zdrowia, życia, majątku); budowa kapitału celowego i emerytalnego. Warsztaty odbywać się będą w formie praktycznej gry finansowej opartej na tworzeniu i zarządzaniu budżetem osobistym W ramach poradni będzie można też uzyskać bezpłatne porady dotyczące umów związanych z finansami. Jako trenerów planowane jest zaangażowanie studentów. W ramach działania zostaną uruchomione praktyki studenckie z zakresu edukacji finansowej; edukacji przedsiębiorczości; prowadzenia prezentacji; *budowa i zarządzanie zespołem; co pozwoli im na stworzenie podstaw pod własną działalność gospodarczą.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Biuro coworkingowe zlokalizowane w okolicach Śródmieścia, Starego Rynku lub lokal należący do miasta Poznań z zasobów ZKZL.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ożywienie centrum, organizacja działań propagujących wiedzę i świadomość finansową
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i mieszkanki Poznania bez względu na wiek, status społeczny czy ekonomiczny, w tym poznańscy studenci.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Niski poziom wiedzy w społeczeństwie w zakresie dotyczącym finansów osobistych prowadzi niejednokrotnie do problemów finansowych zarówno z własnej winy jak i czynników zewnętrznych. Projekt ma zapewnić elementy: Profilaktyki finansowej – przeciwdziałanie przestępczości Promowania przedsiębiorczości. Stworzenia warunków, opartych na tradycyjnej, wielkopolskiej pracy organicznej, do rozwoju przedsiębiorczości. Zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miasta ludzi przedsiębiorczych - stworzenie warunków do przyciągania chętnych do zamieszkania w naszym mieście. Przeciwdziałanie biedzie i wykluczeniu społecznemu. Podane kwoty są kwotami brutto a w przypadku wynagrodzeń netto stanowi ok. 56% kwoty brutto.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1) Materiały Strona internetowa - wykonanie, hosting, domena Materiały informacyjne Materiały promocyjne 50000
2) Biuro - coworking lub lokal ZKZL 18000
3) Obsługa: 1) Administrator Biura (zapisy, prowadzenie grafiku) 2) Opiekun praktyk i organizator szkoleń 3) Administrator IT 4) Obsługa księgowa 78000
4) Organizacja szkoleń (materiały, poczęstunek) - 12 szkoleń 36000
SUMA: 182000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Lokal 12000
Materiały 10000
Administrator projektu 36000
SUMA: 58000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Gabinet Prezydenta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 200000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 300001 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500001 PLN
Zespół Obradował w składzie Andrzej Białas, Sylwia Stec
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.