Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym.


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Ścieżka rowerowa - projekt koncepcyjny wraz z projektem budowlanym, wykonawczym oraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowym.
Opis projektu

Projekt zakłada budowę wydzielonej drogi rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku, od skrzyżowania ulic Trójpole Piątkowska, wzdłuż linii tramwajowej (na tyłach biurowców), dalej zgodnie z MPZP "ul. Św. Leonarda " po wschodniej stronie linii tramwajowej do ul. Winiarskiej (z podłączeniem inst. drogi rowerowej w ul. Leonarda). Ulicą Winiarską do skrzyżowania Winiarska- Szydłowska i ul. Szydłowską do ul. Witosa (istniejący ciąg rowerowy). Łącznie 2,2 km nowej trasy rowerowej łączącej Piątkowo z Parkiem Sołackim i Uniwersytetem Przyrodniczym.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Piątkowska, Winiarska, Szydłowska, Witosa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projektowana droga przebiega w w 95% po gruntach miejskich. Do wykupu pozostaje działka na wysokości skrzyżowania przy Al. Solidarności wykup 200m2 za pomocą Specustawy ZRID.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy, Winiar, Piątkowa oraz studenci UP zamieszkujący północną część miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt w części swego założenia zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "ul. Św Leonarda" (na całej jego długosci). Dodatkowo wykorzystuje znaczną część istn. nawierzchni utwardzonych, co obniży koszty jego realizacji przy maksymalnej możliwości wydłużenia trasy rowerowej. UWAGA!!! PO UZGODNIENIACH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH Z WNIOSKODAWCĄ, WNIOSKODAWCA PROSI O DOPISANIE DO PROJEKTU NASTĘPUJĄCEJ UWAGI: "ZGADZAM SIĘ NA ZMIANĘ PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Z <<BUDOWY DROGI ROWEROWEJ>> NA <<PROJEKT KONCEPCYJNY WRAZ Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, WYKONAWCZYM ORAZ KOSZTORYSAMI INWESTORSKIMI I OFERTOWYMI".
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Naprawa nawierzchni ul. Piątkowskiej (od Trójpola) - 200mb 10000
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na al. Solidarności (przy torowisku tramwajowym) 70000
Nowa droga rowerowa wzdłuż torowiska tramwajowego 310mb - 1500m2 135000
Remont ul. Winiarskiej i naprawy cząstkowe nawierzchni (do świetlicy harcerskiej) - 400mb + oznakowanie 30000
Budowa drogi rowerowej na ul Winaiarskiej - 150mb - 750m2 67500
Budowa drogi rowerowej w ul. Szydłowskiej - 400mb - 2000m2 180000
SUMA: 492500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Odśnieżanie drogi rowerowej 5000
SUMA: 5000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Przebieg poglądowy Wojska Polskiego 55, Pozna_ do Pi_tkowska 166, 61-693 Pozna_ _ Mapy Google.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 50000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 50000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Robert Kołaczyk, Izabela Hołosyniuk
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.