Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 62 / Podolany


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 62 / Podolany
Opis projektu

Projekt obejmuje: wymianę sztucznej nawierzchni dużego boiska do piłki nożnej i dwóch mniejszych boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. uzupełnienie brakujących fragmentów nawierzchni, mała trybuna dla kibiców, wiata na rowery, kosze na śmieci, ławki, naprawa piłkochwytów, rozbudowa monitoringu). Boiska sportowe, na mocy porozumienia Dyrekcji Szkoły z Radą Osiedla Podolany, są dostępne poza godzinami lekcyjnymi dla wszystkich mieszkańców, bez opłat. Niestety po wielu latach intensywnego użytkowania stan nawierzchni boisk i obiektów towarzyszących wymaga gruntownej odnowy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Podolany, podwórko Szkoły Podstawowej Nr 62, ul. Druskienicka 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

w samym sercu Osiedla Podolany
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy korzystający z ogólnodostępnych i bezpłatnych terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 62, w szczególności młodzież i dzieci zarówno podczas lekcji jak i poza zajęciami, a także dorośli korzystający z infrastruktury sportowej późnymi wieczorami, przez 7 dni w tygodniu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zgłoszenia mieszkańców dotyczące bardzo śliskiej nawierzchni boisk oraz nierówności podłoża, poparte opiniami fachowców wymagają radykalnych działań poprawiających bezpieczeństwo korzystania z obiektów. Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej zwiększy komfort uprawiania sportów, prowadzenia zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego oraz umożliwi organizację turniejów sportowych (zarówno międzyszkolnych jak i międzypokoleniowych). Koszty utrzymania obiektu (ok. 4000 zł brutto rocznie) solidarnie będą ponosić szkoła i rada osiedla. Projekt wpisuje się w Mapę Potrzeb Lokalnych (miejsca rekreacji/sportu dla młodzieży) i uzyskał pozytywną opinie Rady Osiedla Podolany.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szczegółowy kosztorys, przygotowany na podstawie ofert firm specjalizujących się tego typu obiektach, znajduje się w załączniku "PODOLANY_kalkulacja_kosztow.pdf" 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Kalkulacja kosztów PODOLANY_kalkulacja_kosztow.pdf
Oferta na wymianę nawierzchni PODOLANY_wymiana_nawierzchni_oferta.jpg
Akceptacja Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 62 PODOLANY_akceptacja_Dyrekcji_SzkolyPodstawowejNr62.pdf
Akceptacja Rady Osiedla Podolany PODOLANY_akceptacja_RadyOsiedla.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 495321 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 4000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 499321 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Piotr Kurosińki, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Zarząd Osiedla w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Danuta Trzebowska, Dorota Cymerys, Krzysztof Ratajczak (na podstawie uchwały Rady Osiedla upoważniającej Zarząd do opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego)
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.