Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych.


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych.
Opis projektu

I. wykonanie i montaż 2 makiet dla niewidomych z brązu na granitowych podstawach II montaż 3 tras pasów naprowadzających do konkretnych celów III przystosowanie Muzeum Archeologicznego do potrzeb zwiedzających z dysfunkcjami wzroku

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

I a) plac Wolności od Muzeum Narodowego i Hotelu Bazar po Arkadię b) plac Kolegiacki z Farą i Muzeum ArcheologicznymII a) trasa z 2 przystanków A na ul. Murawa do Poradni Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących os. Kosmonautów 110 b) trasa z 2 przystanków T na ul. Fredry i 2 przystanków A na al. Niepodległości do biura Polskiego Związku Niewidomych pod nr 27 c) trasa z 2 przystanków T na al. Marcinkowskiego przez Plac Wolności do Biblioteki Raczyńskich- działu książki mówionejIII. ul. Wodna Muzeum Archeologiczne

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Są to istotne miejsca dla osób z niepełnosprawnością wzrokową a Muzeum Archeologiczne ma szanse stać się pierwszym w Poznaniu profesjonalnie przystosowanym muzeum dla niewidomych zwiedzajacych
Potencjalni odbiorcy projektu
niewidomi i słabowidzący mieszkańcy, niewidomi studenci, którzy podjęli naukę na poznańskich uczelniach oraz turyści licznie odwiedzający nasze miasto
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Że makiety znalazły uznanie-to już wiemy. Chcemy iść dalej. Wsłuchujemy się w głosy środowiska niewidomych-stąd nowe pomysły. Te rozwiązania (linie naprowadzające i przystosowania ekspozycji muzealnych do potrzeb niewidomych) mają już mniejsze miasta. Dlaczego nie my?
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
makiety 2 x 70 tys. = 140 tys. pasy naprowadzające i maty wypukłe na przystankach = 278 tys. przystosowanie muzeum = 60 tys. obsługa projektu = 22 tys. (mapki, projekty,zezwolenia, koordynacja, tel. druki zaproszeń na odsłonięcia itp.) 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
poparcie poparcie 2015.pdf
poparcie POPARCIE klubu Razem na szlaku.doc
poparcie pismo popieraj_ce-Muzeum Archeolog..docx
projekt makiety projekt makiety-1.pdf
projekt makiety projekt makiety 3.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 500000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Józef Solecki
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.