Profesjonalne boisko treningowe dla dzieci


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Profesjonalne boisko treningowe dla dzieci
Opis projektu

Dzieci – dobro każdego społeczeństwa, to właśnie na nich powinniśmy opierać swoją przyszłość. Jednak aby do tego doszło, to najpierw trzeba im pomóc. Naszą ideą jest wybudowanie oraz modernizacja klubowej infrastruktury Warty Poznań, mieszczącej się przy ulicy Droga Dębińska 12 w Poznaniu. Chcemy to zrobić, aby nasze dzieci miały możliwość podnoszenia swoich umiejętności, poszerzania swojej pasji związanej z piłką nożną. Głównymi celami i działaniami, które podejmiemy w ramach realizacji projektu, są:

 • wybudowanie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, aby dzieci niezależnie od warunków pogodowych, mogły uczestniczyć w zajęciach Szkółki Piłkarskiej,

 • budowa budynku klubowego z myślą o tych najmłodszych, jak i starszych dzieciach. W budynku znajdą się między innymi szatnie specjalnie przygotowane na potrzeby dzieci,

 • wykonanie oraz instalacja świateł LUX, aby boisko było dostępne przez cały dzień, a także i zimowymi wieczorami,

 • instalacja tzw. Balonu nad boiskiem treningowym, aby dzieci mogły korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią przez cały rok

Naszym celem jest poprawa warunków, w których trenują zawodnicy grup młodzieżowych Warty Poznań.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny Klubu Sportowego Warta Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Naszym głównym założeniem jest to, aby dzieci szkoliły swoje talenty. Dlatego też beneficjentami projektu Warty Poznań, nie są tylko sekcje grup młodzieżowych klubu, ale także wszyscy ci, którzy hobbistycznie podchodzą do uprawiania sportu. Chcemy aby boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Droga Dębińska 12 było symbolem rozwijania swojej pasji. Będzie ono dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta. Zarówno tych młodych, jak i tych starszych. Dla tych co piłkę nożną mają głęboko w sercu jak my.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Piłka nożna to nasza pasja, którą pragniemy szerzyć wszystkim dzieciom. Pragniemy przekazać nasze doświadczenia związane z footballem młodszemu pokoleniu. To już się dzieje. Świadczą o tym sukcesy, które osiągają nasi podopieczni zrzeszeni w Szkółce Piłkarskiej Warty Poznań. Nasi młodzi piłkarze regularnie występują w rozgrywkach na szczeblu centralnym. Obecne warunki infrastrukturalne przy Drodze Dębińskiej nie są odpowiednie dla prawidłowego rozwoju sportowego młodych adeptów futbolu, przez co nie możemy do końca wdrążyć naszego planu. Dodatkowo koszta związane z wynajmowaniem obiektów w okresie jesienno – zimowym są znaczne. Zaoszczędzone pieniądze można by było przeznaczyć na wyjazdy turniejowe, sprzęt sportowy oraz inne potrzebne do uprawiania piłki nożnej rzeczy. Budowa treningowego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budynku klubowego z szatniami posłuży nie tylko dzieciom i młodzieży trenującym w Szkółce Piłkarskiej Warty Poznań. Obiekty te będą także dostępne dla wszystkich mieszkańców Naszego miasta, chcących aktywnie spędzić wolny czas poprzez granie w piłkę nożną i nie tylko. Nowe boisko pomoże zwiększyć nam liczbę dzieci trenujących w klubie. Chcemy stworzyć dzieciom szanse, chcemy, aby ich pasja zamieniła się w coś więcej. W związku z tym uruchomimy specjalne stypendia dla dzieci z biednych rodzin. Dzięki temu ich rodzice nie będą musieli martwić się o koszta związane z uprawianiem sportu przez swoje pociechy. To od Ciebie zależy czy będziemy mogli wprowadzić nasze plany w życie. To od Ciebie zależy czy dzieci, które chcą uczestniczyć w naszych zajęciach będą podnosiły swoje umiejętności. To od Ciebie zależy czy ich marzenia się spełnią.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wybudowanie pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, aby dzieci niezależnie od warunków pogodowych, mogły uczestniczyć w zajęciach Szkółki Piłkarskiej. 350000
Budowa budynku klubowego z myślą o tych najmłodszych, jak i starszych dzieciach. W budynku znajdą się między innymi szatnie specjalnie przygotowane na potrzeby dzieci. 600000
Wykonanie oraz instalacja świateł LUX, aby boisko było dostępne przez cały dzień, a także i zimowymi wieczorami. 250000
Instalacja tzw. Balonu nad boiskiem treningowym, aby dzieci mogły korzystać z boiska ze sztuczną nawierzchnią przez cały rok. 300000
SUMA: 1500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1500000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.