Zielona szkoła nie uczula!


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Zielona szkoła nie uczula!
Opis projektu

Organizacja zajęć pozalekcyjnych w poznańskich szkołach podstawowych i gimnazjach z zakresu kreatywności - np. przedsiębiorczości, postaw obywatelskich, sztuki i kultury. Każda szkoła otrzymałaby na semestr kwotę w wysokości 2200 złotych, które można by rozdysponowywać między zainteresowanych, prowadzeniem takich zajęć i mających odpowiednie wykształcenie, nauczycieli.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

119 szkół podstawowych i gimnazjalnych w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Placówki publiczne, prowadzone przez samorząd
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie poznańskich placówek oświatowych a w przyszłości skorzystają na tym wszyscy mieszkańcy Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Konieczne jest poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w poznańskich szkołach. Wyniki nauczania nie należą do najlepszych w Polsce. Dzieciom brakuje możliwości realizacji swoich pasji w szkołach nieodpłatnie. Niski jest także w nowych pokoleniach poziom kreatywności w zakresie np. przedsiębiorczości czy świadome zaangażowanie w sprawy społeczno-polityczne, poczynając choćby od rad osiedli w Poznaniu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Środki dla szkół na prowadzenie zajęć 523600
SUMA: 523600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Stałe finansowanie projektów "Zielona szkoła nie uczula!" 523600
SUMA: 523600
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Wydział Oświaty ma już zaplanowane pieniądze w budżecie na podobne cele i będzie je realizował w najbliższym czasie.
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.