100 Drzew dla Łazarza


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
100 Drzew dla Łazarza
Opis projektu

Projekt 100 Drzew dla Łazarza ma na celu przywrócenie nasadzeń w miejscach gdzie jeszcze niedawno rosły drzewa. W granicach Łazarza jest co najmniej 150 takich pustych miejsc. W tej chwili stanowią one smutny obraz degradacji ulic, które mają olbrzymi potencjał. Przygotowana mapka jest wynikiem inwentaryzacji przeprowadzonej przez autora projektu. Poprzez obsadzenie drzewami, zaznaczone na mapce ulice w łatwy sposób mogą znowu stać się bardziej przyjaznymi dla człowieka. Realizacja projektu uwzględnia posadzenie odpowiednio dobranych gatunkowo drzew w miejscach wskazanych na mapce Łazarza zielonymi punktami. Każdy zielony punkt oznacza pusty kwadrat w chodniku z wyciętym lub uschniętym drzewem lub dogodne do kontynuacji ciągu nasadzeń. Odpowiedni gatunek oznacza gatunek i odmianę drzewa odporną na warunki miejskie i zasolenie, dopasowanych do ewentualnego kontekstu ciągu nasadzeń. Projekt uwzględnia także obróbki brukarskie dookoła drzewa, zabezpieczenie bruku lub płyty chodnikowej krawężnikiem oraz zabezpieczenie drzewa metalowym słupkiem lub pałąkiem aby nie zostały uszkodzone przez samochody. 146 miejsc ze 150 zaznaczonym na mapce nie wymaga rozbierania kostki brukowej, chyba że zajdzie potrzeba poszerzenia miejsca w celu powiększenia misy na korzenie.

Projekt 100 drzew dla Łazarza uwzględnia ewentualną weryfikację zaproponowanych miejsc przez ZDM, dlatego spośród 150 zaznaczonych na mapce liczymy na 100 w których takie nasadzenia są realne i najbardziej potrzebne.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon osiedla Św. Łazarz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulice w największym stopniu zdegradowane:Małeckiego, Jarochowskiego, Stablewskiego, Bogusławskiego, NiegolewskichUlice z wyraźnymi brakami w ciągach nasadzeń.Niegolewskich, Dmowskiego, Rynek Łazarski, GranicznaUlice z mniejszymi brakami nasadzeń:Wyspiańskiego, Potworowskiego, Kasprzaka, Matejki, Kolejowa, Strusia, Berwińskiego, Calliera, Mottego, Karwowskiego, Limanowskiego, Orzeszkowej, Konopnickiej, Kossaka, Grotgera
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Łazarza i wszyscy odwiedzający osiedle Św. Łazarza odczują różnicę wizualną. Wszyscy przyjeżdżający do Parku Kasprowicza a także kupujący na Rynku Łazarskim na pewno docenią wyższą estetykę tego miejsca.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wprowadzenie nasadzeń drzew zwłaszcza w ciągach ulic gęsto zabudowanego Łazarza stosunkowo małym kosztem przyczyni się do znacznej poprawy wizerunku dzielnicy. Zdegradowane dziury rozjechane przez parkujące samochody zamienią się w zadbane drobne azyle zieleni, której na wielu ulicach bardzo brakuje. Co więcej poprawa często zniszczonego chodnika lub kostki brukowej dookoła posadzonego drzewa poprawi jakość poruszania się po Łazarzu. 100 Drzew dla Łazarza znacznie poprawi estetykę dzielnicy i jakość życia mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Odpowiednio dobrane gatunki drzew 800 zł x100 sztuk razem z wykopaniem, wymianą ziemi i ewentualnym pozbyciem się starych korzeni. 80000
Obróbki brukarskie wokół drzewa. Naprawa zniszczonego przez samochody chodnika 200 zł x100sztuk 20000
Zabezpieczenie drzewa przed przed parkującymi samochodami 100 w postaci metalowego słupka lub pałąku 50zł x 200sztuk 10000
SUMA: 110000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty utrzymania rocznie 4500
SUMA: 4500
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
okładka 100 DRZEW DLA _AZARZA.jpg
Plansza 1 Za_cznik nr 2 - 100 drzew-plansza1.JPG
Plansza 2 Za_cznik nr 3 - 100 drzew-plansza2.JPG
mapka Za_cznik nr 1 - 100 DRZEW-mapka.JPG
Plansza 3 Za_cznik nr 4 - 100 drzew-plansza3-1.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 110000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 4500 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 114500 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.