Fort V dla Poznaniaków


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Fort V dla Poznaniaków
Opis projektu

W niniejszym projekcie chodzi o ochronę i wykorzystanie przestrzeni Fortu V, jednego z najbardziej zniszczonych elementów Twierdzy Poznań. Koniecznie jest uporządkowanie terenu (w tym wywóz śmieci), zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych dla zdrowia i życia (np. rumowisk), zwłaszcza dzieci, oraz wyznaczenie i budowa ścieżki wokół terenu wraz z ustawieniem koszy na śmieci i ławek. Pozwoli to cieszyć się Poznaniakom tym zielonym skrawkiem w przyjaznych warunkach, bez narażania swojego zdrowia. Przywróćmy forty Poznaniowi!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Lechicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

obr/ark: 50/24,działka: 2/161
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą okoliczni mieszkańcy, dziś pozbawieni infrastruktury rekreacyjnej w tym miejscu - z okolic Sarmackiej czy Wichrowego Wzgórza. Korzystać będą także mieszkańcy Narmaowic i Piątkowa, wszyscy mogący dojechać tam autobusami linii 82, 69, 71, 78, 85 oraz pozostali mieszkańcy Poznania, np. podróżujący rowerami wzdłuż pierścienia poznańskich fortyfikacji.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Fort ten jest w dużej mierze ruiną porośniętą lasem. Brak ścieżek, zabezpieczeń gruzu oraz gęstniejąca zieleń uniemożliwiają korzystanie z niego mieszkańcom Poznania. To także element Twierdzy Poznań - niezwykle ważnej dla poznańskiej turystyki i historii. Wyznaczenie ścieżki wokół obiektu i zabezpieczenie terenu to pierwszy krok w przywracaniu tego miejsca mieszkańcom i turystom oraz jego wykorzystania dla Poznaniaków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt ścieżek z ławkami i koszami 20000
Uporządkowanie terenu 15000
Zabezpieczenie terenu, w tym rumowisk 30000
10 ławek 10000
10 koszy na śmieci 6000
Ścieżka wokół fortu, wzdłuż granic działki o długości ok. 1,3 km 338000
SUMA: 419000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty sprzątania 4000
Remonty i konserwacja 2000
SUMA: 6000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 419000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 6000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 425000 PLN
Zespół Obradował w składzie Konrad Dąbrowski Piotr Izydorski Marcin Wolniak Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.