Zielona Energia Wildy - estetyzacja Dolnej Wildy wokół targowiska "Bema"


Kategoria
Wilda
Nazwa projektu
Zielona Energia Wildy - estetyzacja Dolnej Wildy wokół targowiska "Bema"
Opis projektu

Projekt polega na uporządkowaniu terenu wzdłuż płotu (głównie) na ul. Dolna Wilda obok targowiska "Bema" oraz nasadzenie żywopłotu przed ogrodzeniem. W ten sposób zakryte zostanie fatalnie prezentujące się zaplecze targowiska, czyli "szczęki" oraz zaniedbane parkingi (strzeżone). Przy odpowiednim dobraniu roślinności przez cały rok zielenić się będzie spory kawałek Wildy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dolna Wilda między Olimpijską a Chwiałkowskiegooraz w mniejszym stopniu te dwie ostatnie (ok.300m)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Chodzi de facto o część pasa drogowego (między jezdnią a płotem). Są to tereny miejskie (małe fragmenty należą do Skarbu Państwa od strony Olimpijskiej i Chwiałkowskiego).
Potencjalni odbiorcy projektu
To mieszkańcy ulicy, dzielnicy i miasta, a także wszyscy przyjezdni (w tym turyści) wjeżdżający do miasta od strony autostrady (zjazd Poznań Luboń).
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie ten odcinek ulicy wygląda najgorzej ze wszystkich, mimo że znajduje się najbliżej centrum. Ciekawa i dość nowatorska estetyzacja pozwoli poprawić wizerunek i wygląd jednego z wildeckich dojazdów do Śródmieścia. W tej chwili ten wysuszony kawałek ziemi służy czasem jako chodnik lub parking, a czasem nawet droga rowerowa. Żadnych z tych rozwiązań nie można tu zastosować (ze wzgl. na 'wąskość' terenu), zatem pozostaje dążyć powoli do realizacji projektu zgodnego z zagospodarowaniem obszaru (tereny zielone).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ok.500 szt. sadzonek żywopłotu (najlepiej rośliny liściaste zimozielone albo rośliny iglaste, na długości ok 300m. co 60cm) 3000
wymiana ziemi koszty szacunkowe 1500
zabezpieczenie sadzonek (paliki, taśmy) koszty szacunkowe 500
SUMA: 5000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
zwyczajne utrzymanie terenu zielonego (w gestii ZZM) koszt nieznany 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
wizualizacja po rozroście żywopłotu 10589260_10152223703028053_2005265917_o (1).jpg
wizualizacja po rozroście żywopłotu IMG_20150615_082649.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt zakłada nasadzenia w miejscu planowanej docelowo drogi, które musiałyby zostać usunięte w przypadku rozpoczęcia budowy. Bardziej celowym wydaje się zobowiązanie Spółki 'Miejskie Targowiska' do uporządkowania terenu ogrodzenia i parkingu.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Treść odwołania: Sami Państwo piszecie "w przypadku budowy". MPZP jest właśnie uchwalany, nie wiadomo jaka forma układu transportowego zostanie zaproponowana ostatecznie, ponieważ wpłynęło wiele sprzeciwów wobec budowy Dolnej Wildy w formie 4 pasów ruchu. Miejscowy plan zasadniczo też nie zakłada istnienia targowiska. Tak czy siak jakakolwiek zmiana jest oczekiwana w perspektywie 5-10lat. Skoro spółka Targowiska nie zajęła się od wielu lat jakimkolwiek poprawieniem stanu estetyki hali i otoczenia (ze wzgl. na niepewny los targowiska), nie można oczekiwać, że zrobi to teraz. Przeznaczenie kilku tys. zł na estetyzację terenu, nawet jeśli za 5-10 trzeba byłoby je zniszczyć, jest zasadne. Takie tymczasowe inwestycje przeprowadza się obecnie w mieście (np. koncepcja strefy tempo 30, a koncepcja tramwaju na Ratajczaka). Proszę o bardziej łaskawą ocenę dopasowaną do realiów nowej władzy w mieście.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 38000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 3500 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 41500 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.