Street workout Piątkowo, bezpieczna nawierzchnia na placu do ćwiczeń w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Street workout Piątkowo, bezpieczna nawierzchnia na placu do ćwiczeń w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego
Opis projektu

W 2015 roku, dzięki środkom Rady Osiedla Piątkowo udało się wybudować plac do ćwiczeń street workout, jest to drugi wybudowany w mieście tego typu plac (pierwszy istnieje nad Maltą) w związku z tym odwiedza go bardzo dużo osób. Urządzenia są wysokiej jakości, otoczenie bardzo przyjemne, plac jest otoczony drzewami i krzewami, ponadto jest oświetlony przez lampę parkową. Gumowa nawierzchnia, która może zostać wybudowana sprawi, iż będzie się tu ćwiczyło jeszcze przyjemniej. Warto podkreślić fakt iż ten plac jak i wszystkie place zabaw w tym parku mają nawierzchnię z piasku, praktycznie uniemożliwia to dostęp do tych placów dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park na osiedlu Bolesława Chrobrego, zachodnia część parku w pobliżu budynku "Oaza Piątkowo"

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park na osiedlu Chrobrego jest największym parkiem w tej części miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Piątkowa,oraz całego Poznania, na placu mogą ćwiczyć dorośli, osoby starsze oraz dzieci, zamontowane urządzenia są dostosowane dla ćwiczących w różnym wieku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu brakuje miejsc tego typu, jest sporo placów zabaw wyłącznie dla dzieci, oraz ostatnio powstało sporo "siłowni dla seniorów", brakuje miejsc dla starszej młodzieży i dorosłych. Kilka miesięcy w trakcie których funkcjonuje ten plac pokazało że zapotrzebowanie na takie urządzenia jest olbrzymie, można tu spotkać osoby z różnych części miasta które przyjechały na Piątkowo tylko w celu odwiedzenia tego placu. Wybudowanie bezpiecznej gumowej nawierzchni jeszcze bardziej poprawi funkcjonalność tego miejsca.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Bezpieczna nawierzchnia placu do ćwiczeń 1m2, to koszt 250-300 zł brutto, plac ma powierzchnię 200m2. 60000
SUMA: 60000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
przykładowa nawierzchnia placu przyk_adowa nawierzchnia.jpg
zdjęcie placu 1 thumb_IMG_0095_1024.jpg
zdjęcie placu 2 thumb_IMG_0025_1024.jpg
zdjęcie placu 3 thumb_IMG_0098_1024.jpg
zdjęcie placu , jesień 2014 10268624_521031534666608_5252947458212891677_n.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 60000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 60000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.