Rewitalizacja kąpieliska nad Maltą


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Rewitalizacja kąpieliska nad Maltą
Opis projektu

Rewitalizacja kąpieliska nad Maltą zakłada budowę największego w Poznaniu kompleksu basenów odkrytych wykorzystując do tego istniejącą infrastrukturę betonową. Projekt zakłada stworzenie zamkniętej bryły z wykorzystaniem betonowych pomostów oraz utworzenie posadzki na dnie basenów, która następnie zostanie pokryta specjalną błękitną farbą chlorokauczukową.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kąpielisko, jezioro maltańskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Kąpielisko, jezioro maltańskie
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie stan wody jak i sama infrastruktura (glony na schodach, piana przy brzegu) nie zachęca mieszkańców do korzystania z kąpieliska, co sprawi, że większość z nas wybiera pozamiejskie ośrodki wodne. Są co prawa w okolicy Termy, jednak nie każdego z nas na nie stać. Tereny wokół kąpieliska na Malcie posiadają bogatą ofertę rekreacyjno-sportową co może sprawić, że kąpielisko w przyszłości stanie się numerem 1 w całym powiecie poznańskim.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie betonowych ogrodzeń wraz z posadzką. 118000
malowanie posadzki i ścian basenów farbą chlorokauczukową 30000
Odnowienie schodów wejściowych 10000
SUMA: 158000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty utrzymania są i ciężko je jednoznacznie zdefiniować, ponosić je będzie jednak operator kąpieliska. 30000
SUMA: 30000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
wizualizacja malta k_pielisko.png

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 158000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 30000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 188000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE CHARTOWO

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.