Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu
Opis projektu

Propozycja ta obejmuje wykonanie boiska pokrytego sztuczną trawą z możliwością wykonywania na nim takich gier zespołowych jak piłka siatkowa, koszykowa czy "dwa ognie", oraz zamontowanie w jego sąsiedztwie sprzętów siłowni zewnętrznej. W chwili obecnej teren ten pokryty jest spękanym asfaltem, miejscami przerośniętym kępami traw, będącym pozostałością po dawnym boisku. Realizacja projektu wymagałaby rugowania terenu, jego utwardzenia, pokrycia sztuczną nawierzchnią i ogrodzenia z dwóch stron wysokim płotem. Należałoby również usunąć stare słupy, na których zamocowane były tablice do piłki koszykowej i stary słup do mocowania siatki do piłki siatkowej oraz zamontować nowe. Na pasie trawy, ciągnącym się wzdłuż znajdującego się obok, wykonanego 7 lat temu boiska do piłki nożnej zamontowane zostałyby sprzęty siłowni zewnętrznej. Wymagałoby to utwardzenia tego terenu kostką brukową, a następnie zamontowania na tym podłożu zakupionych sprzętów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Chociszewskiego 56

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Planowana infrastruktura znajdowałaby się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanego 7 lat temu boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa, pokrytego sztuczną trawą. W pobliżu znajdują się licznie zaludnione osiedla mieszkaniowe.
Potencjalni odbiorcy projektu
Miejsce to jest dostępne podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 90, a po zakończeniu lekcji dla mieszkańców pobliskich osiedli. Są to dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież (głównie gimnazjalna) i dorośli z okolic ulicy Promienistej, osiedli przy ulicy Ściegiennego oraz Arciszewskiego, Palacza, Chociszewskiego i Kasprzaka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zrealizowanie niniejszego projektu poszerzyłoby wachlarz form aktywnego spędzania czasu na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych. Zachęciłoby dzieci i młodzież do uczestniczenia w grach zespołowych, rozwijając w nich umiejętność współpracy i wzmacniając więzi koleżeńskie. Sprzęty składające się na siłownię zewnętrzną umożliwią wykonywanie ćwiczeń również tej grupie dzieci, które w danym momencie nie uczestniczą w grach zespołowych. Ponadto, atrakcyjna infrastruktura zachęci dzieci do spędzania przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu i pozwoli na rozładowanie energii, ukierunkowując zainteresowania młodzieży w stronę rywalizacji sportowej. Doposażenie terenu przyszkolnego w dodatkowe boisko i sprzęty do ćwiczeń fizycznych odciąży znajdujący się na sąsiednim boisku plac zabaw dla młodszych dzieci z klas I -III. Bardzo istotny jest fakt, że inwestycja ta byłaby wykorzystywana również przez mieszkańców pobliskich osiedli w godzinach popołudniowych. Obecny stan opisywanego terenu zwiększa ryzyko kontuzji przebywających na nim dzieci.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie boiska do piłki siatkowej i koszykowej ze sztuczną trawą, o wymiarach 18m x 24m 130000
Wykonanie ogrodzenia (podwyższona siatka) - 42m 16000
Utwardzenie powierzchni pod sprzęty siłowni zewnętrznej kostką brukową - 38m x 2,5m 19000
Sprzęty siłowni zewnętrznej 8 56000
wykonanie kosztorysu i nadzór budowlany 3800
SUMA: 224800
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Widok miejsca przeznaczonego na realizację projektu IMG_20150617_113523.jpg
widok miejsca przeznaczonego na realizacje projektu IMG_20150617_113537.jpg
Rekomendacja RR przy SP 90 Rekomendacja RR-SP 90.pdf
Rekomendacja dyrektora SP 90 Rekomendacja dyr. SP 90.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 224800 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 224800 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Piotr Kurosińki, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.