Remont chodnika ul. Malwowej - choć 200 m


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Remont chodnika ul. Malwowej - choć 200 m
Opis projektu

Ulica Malwowa jest najbardziej znaną ulicą Osiedla Kwiatowego, jego wizytówką. W granicach Osiedla Kwiatowego ma długość 2 kilometrów. Jest częścią drogi łączącej ul. Dąbrowskiego z ul. Bukowską i ul. Grunwaldzką - najdogodniejszym połączeniem kierunków Szczecin - Berlin z Wrocław - Katowice -Kraków - Warszawa przy ominięciu centralnych dzielnic Miasta. Obecnie z uwagi na uruchomienie zachodniej obwodnicy Poznania ruch stał się mniejszy, ale zniszczenia pozostały. Z tej racji Samorząd Osiedla Kwiatowego przeznaczył w bieżącym roku w ramach swoich skromnych środków (jedne z najniższych wśród Osiedli na terenie Grunwaldu) przeznacza corocznie fundusze na inwestycję - remont chodnika ul. Malwowej. Rozpoczęto go po stronie z numeracją parzystą. Zadbany, czysty chodnik poprawi dbałość o otoczenie, zachęci właścicieli posesji do jego sprzątania. Zyska estetyka Osiedla, nowa nawierzchnia będzie generować mniej hałasu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Malwowa - strona z nieparzystymi numerami posesji (100 m w stronę ul. Złotowskiej, 100 m w stronę ul. Grunwaldzkiej - licząc od wejścia na Cmentarz Junikowski zlokalizowanego na przeciw ul. Żonkilowej).

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt będzie realizowany w powiązaniu z realizowanym już przez samorząd pomocniczy Osiedla remontem chodnika po stronie parzystej. Ponieważ cała długość chodnika wynosi 2000 m projektem jest objęty odcinek w pobliżu ul. Żonkilowej - na przeciw tej ulicy znajduje się boczne wejście na Cmentarz Junikowski, a przy ul Żonkilowej znajduje się szkoła. Dlatego jest to bardzo często uczęszczany rejon ul Malwowej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Nowy chodnik będzie wizytówką Poznania dla osób jadących tranzytem przez nasze Miasto, na imprezy sportowe (w pobliżu Stadion Miejski). Służyć będzie uczniom i pracownikom pobliskiego Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 2, mieszkańcom Poznania i gościom udającym się na groby na Cmentarzu Junikowskim, a nadto codziennie mieszkańcom Osiedla Kwiatowego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Chodnik ul. Malwowej ułożono ponad 30 lat temu. Stare, obecnie popękane i zniszczone płyty chodnikowe w wielu miejscach są powgniatane — niejednokrotnie skutkiem najechania przez samochody ciężarowe — TIR-y. Stanowi to poważne zagrożenie dla zdrowia pieszych —przewrócenia się na nierównej nawierzchni i odniesienia obrażeń ciała. Odnotowano już przypadki złamań i zwichnięć kończyn zwłaszcza wśród starszych, korzystających z pomocy ortopedycznej (kule, laski). Także matki z dziećmi w wózkach unikają jazdy tą ulicą obawiając się przewrócenia wózka lub wypadnięcia dziecka. Podobna sytuacja występuje z poruszającymi się wózkami osobami niepełnosprawnymi (w pobliżu przy ul. Żonkilowej znajduje się Zespół Szkół Integracyjnych nr 2) Ulica Malwową prowadzi linia autobusowa nr 77. Zlokalizowanych jest przy niej kilka przystanków. Na osoby wysiadające w autobusu czekają niebezpieczne dziury w chodniku. Stan chodnika na całym odcinku ul. Malwowej jest bardzo zły, nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Remont chodnika pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych, zlikwiduje problem jakim jest stan jego nawierzchni.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa chodnika z polbruku dł. 200 m szerokość 200 m, krawężniki, obrzeża betonowe, chodniki z kostki betonowej, wjazdy z kostki betonowej 48000
SUMA: 48000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
chodnik przy wejściu na Cmentarz DSCN1906.JPG
chodnik przy wejściu na Cmentarz DSCN1907.JPG
uszkodzenia chodnika - szczegóły DSCN1908.JPG
uszkodzenia chodnika - szczegóły DSCN1909.JPG
strona parzysta - chodnik wyremontowany ze środków Osiedla DSCN1914.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 490000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie uchwała Rady Osiedla Kwiatowego z dnia 18 sierpnia 2015 roku
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.