Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe
Opis projektu

Osiedle Grunwald-Północ jest najbardziej zatłoczonym osiedlem w Poznaniu - dużo tu samochodów, mało miejsc parkingowych. W okolicy dużo jest ścieżek rowerowych, dlatego coraz więcej osób wybiera rower jako codzienny środek transportu. Brzmi super! Problemem jest niestety przechowywanie rowerów. Nikomu przecież nie chce się codziennie wnosić roweru na trzecie piętro albo znosić do niewielkiej i wąskiej piwnicy. Grunwaldzcy rowerzyści wykorzystują różnego rodzaju drabinki, trzepaki i znaki drogowe aby przypiąć na noc rower, jednak nie jest to bezpieczne i może po prostu zawadzać innym mieszkańcom. Rozwiązaniem są Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe. Projekt zakłada stworzenie 5-ciu zespołów po 10 zadaszonych stojaków rowerowych (w sumie 50 stojaków w kształcie odwróconej litery "U" umożliwiające bezpieczne przypięcie ramy roweru; możliwe modyfikacje liczby stojaków). Parking byłby całkowicie zabudowany z trzech stron (rozważyć można częściową zabudowę czwartej ściany parkingu lub np. wejście w formie przesuwanych drzwi lub kraty) i dostatecznie głęboki, aby ochronić rowery przed deszczem i śniegiem. Wyposażony byłby w podstawowe narzędzia do naprawy jednośladu (wzorem stacji samoobsługowej na Franowie w pompkę, wkrętaki, zestaw imbusów, a także różne warianty kluczy oraz specjalną łyżkę do opon). Każdy parking powinien również posiadać mapę dróg i ścieżek rowerowych w Poznaniu oraz informacje o odległości do najważniejszych miejsc w mieście. Dodatkowym elementem mogłaby być niewielka tablica ogłoszeń, na której rowerzyści mogliby wymieniać się informacjami dotyczącymi np. wydarzeń rowerowych, ogłoszeniami kupna/sprzedaży roweru lub części albo poszukać kompana do wspólnej jazdy. Tym samym parking pełniłby również funkcje integracyjne dla lokalnej społeczności. Projekt ma wiele zalet, przede wszystkim jest praktyczny, może służyć dużej liczbie mieszkańców, integruje lokalną społeczność oraz zachęca do ekologicznego środka transportu i aktywności fizycznej. W zależności od ostatecznych lokalizacji projekt można dowolnie modyfikować, np. zamiast 5-ciu parkingów po 10 stojaków zamontować można 10 mniejszych parkingów. Same plusy!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Popiełuszki, w obrębie ulic Bułgarska, Świt, Grochowska, Marcelińska.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt zakłada postawienie pięciu parkingów w obrębie osiedla Popiełuszki. Proponowane lokalizacje zaznaczone są na załączonej Planszy lokalizacji. Są to jednak lokalizacje proponowane, a ich ostateczny wybór powinien zależeć od możliwości postawienia parkingu (uzbrojenie, ukształtowanie powierzchni), właściciela terenu (najlepiej postawić je na terenie miejskim) czy od głosu mieszkańców - można przeprowadzić ankietę. Ważne, żeby znajdowały się blisko bloków.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy osiedla Popiełuszki i Grunwald-Północ, w szczególności osoby już teraz podróżujące po Poznaniu rowerem, jak również osoby, które z powodu braku miejsc parkingowych dla samochodów dopiero na rower się przesiądą.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zgodnie z dokumentem "Polityka parkingowa aglomeracji poznańskiej" osiedle Grunwald-Północ jest najbardziej zatłoczonym samochodami osiedlem w Poznaniu. W okolicy znajduje się za to dużo wygodnych dróg dla rowerów - przede wszystkim ta wzdłuż ul. Bukowskiej, prowadząca bezpośrednio do centrum. Z tego powodu wiele osób decyduje się na rower zamiast samochodu. Niestety na osiedlu brakuje miejsc, w których można bezpiecznie zostawić rower na noc, zadaszonych i niezawadzających innym. Rowerzyści radzą sobie jak mogą, wykorzystując jako stojaki trzepaki, drabinki dla dzieci itp. W tym projekcie proponujemy powstanie porządnych, bezpiecznych i estetycznych parkingów dla rowerów, których tak bardzo tu brakuje.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
5 zadaszonych parkingów rowerowych po 10 stojaków. Jeden parking to koszt ok. 12 000zł 60000
5 stacji naprawy rowerów (po jednej na każdym parkingu). Jedna stacja to koszt ok. 3 000zł 15000
SUMA: 75000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Bieżące utrzymanie (naprawa elementów ruchomych, utrzymanie stacji naprawy rowerów) 2500
SUMA: 2500
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Prezentacja projektu Grunwaldzkie Parkingi Rowerowe - prezentacja projektu.pdf
Plansza lokalizacji GPR - plansza lokalizacji.png

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Sportu
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 125000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 135000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Północ na sesji 20.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.