"Letnie kino pod gwiazdami" na każdym osiedlu /dla każdego /bez opłat za bilety


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
"Letnie kino pod gwiazdami" na każdym osiedlu /dla każdego /bez opłat za bilety
Opis projektu

Kino w plenerze na dużym ekranie z nowymi, ambitnymi filmami dla różnych kategorii wiekowych, bez opłat za bilety, w nietypowych, wartych odkrycia na nowo miejscach. Co najmniej dwa razy w sezonie maj-wrzesień na każdym osiedlu Poznania jako sposób na integrację mieszkańców i dobrą zabawę na łonie natury. Mogą być połączone ze spotkaniami autorskimi z twórcami filmów lub innymi imprezami osiedlowymi. Wybór repertuaru można zaproponować w postaci zabawy - głosowania w ankiecie internetowej na propozycje z listy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Każda dzielnica/ osiedle Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nietypowe, ciekawe miejsca wybrane przez rady osiedli i mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu
Kto tylko ma ochotę...
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z moich obserwacji wynika, że ludzie chcą się spotykać i wspólnie spędzać czas na świeżym powietrzu, chcą też być na bieżąco z repertuarem filmowym. Doskonały sposób na połączenie integracji społecznej z promowaniem ciekawych pozycji filmowych (polskich i zagranicznych) oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzięki darmowemu dostępowi do szeroko pojętej Kultury. Docelowo w ten
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
42 osiedla x 2 seanse x 5.000 zł netto (średni koszt seansu wg zebranych ofert) 420000
podatek VAT 96600
SUMA: 516600
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Oferta 1 Oferta_Dobre_Kino.pdf
Oferta 2 Oferta_Kino.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 516600 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 516600 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.