Rondo Skubiszewskiego dla pieszych


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Rondo Skubiszewskiego dla pieszych
Opis projektu

Budowa przejścia dla pieszych (bez przejazdu dla rowerów) przez południową nitkę ul. Grunwaldzkiej na wysokości „Pasażu 222”, 50-metrowego chodnika łączącego przejście z platformą przystankową „Smoluchowskiego” (w stronę Centrum) oraz przebudowa platformy przystankowej „Smoluchowskiego” ma umożliwić komfortowe, bezpieczne i zgodne ze zwyczajami mieszkańców dotarcie na przystanek tramwajowy „Smoluchowskiego” (w stronę Centrum) najkrótszą drogą od strony ul. Świebodzińskiej i „Pasażu 222” przy jednoczesnym zachowaniu komfortu korzystania z ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Świebodzińskiej do ronda Grunwaldzka/Jawornicka przez kierowców dzięki synchronizacji sygnalizacji świetlnej kierującej ruchem na nowym przejściu dla pieszych z sygnalizacją kierującą ruchem na rondzie Grunwaldzka/Jawornicka.

Działania, które podjęte być mają przy realizacji projektu:

1) budowa przejścia dla pieszych przez południową nitkę ul. Grunwaldzkiej na wysokości „Pasażu 222”

2) budowa 50-metrowego chodnika łączącego przejście z platformą przystankową „Smoluchowskiego” (w stronę Centrum)

3) przebudowa platformy przystankowej „Smoluchowskiego” (w stronę Centrum) – likwidacja barierki zamykającej platformę przystankową od zachodu, łagodne wyrównanie poziomów pomiędzy chodnikiem a platformą przystankową

4) budowa barierki oddzielającej 50-metrowy chodnik od południowej nitki torowiska na środku ul. Grunwaldzkiej

5) synchronizacja świateł kierujących ruchem na przejściu dla pieszych przez południową nitkę ul. Grunwaldzkiej na wysokości „Pasażu 222” i świateł kierujących ruchem na rondzie Grunwaldzka/Jawornicka

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Współrzędne geograficzne: 52.39 N, 16.85 E.Adres ulica Grunwaldzka 222 – południowa nitka ulicy Grunwaldzkiej na wysokości „Pasażu 222”.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku ul. Jawornicka – ul. Malwowa do dwóch pasów z torowiskiem tramwajowym pośrodku wymusiła zmianę koncepcji przystanku tramwajowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jawornicką. Dotychczasowy przystanek „Jeleniogórska” z dojściem od strony przejścia dla pieszych na wysokości „Pasażu 222” został zastąpiony przystankiem „Smoluchowskiego” z dojściem od strony ronda Skubiszewskiego.Nowa koncepcja jest mniej korzystna dla pasażerów osiedli mieszkaniowych wschodniego Junikowa: aby dojść do przystanku muszą nadłożyć drogi do ronda, by następnie na przystanek tramwajowy powrócić. Wielu pasażerów ignoruje nową organizację ruchu przechodzą ul. Grunwaldzką na wysokości „Pasażu 222” w sposób nielegalny i omijając zamykająca platformę przystankową od zachodu barierkę. Jest to niekomfortowe, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa (możliwość potrącenia przez samochód lub przez tramwaj) oraz skutkuje niszczeniem nasadzeń w pasie zieleni na środku ul. Grunwaldzkiej.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy wschodniego Junikowa – korzystający z przystanku tramwajowego „Smoluchowskiego” Klienci sklepów i zakładów zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Świebodzińskiej do ronda Skubiszewskiego) oraz w „Pasażu 222” – poprzez poprawę komfortu i bezpieczeństwa korzystania z przystanku Przedsiębiorcy prowadzący zakłady zlokalizowane przy ul. Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. Świebodzińskiej do ronda Skubiszewskiego) oraz w „Pasażu 222” – poprzez zwiększenie liczby klientów Kierowcy korzystający z ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Świebodzińskiej do ronda Skubiszewskiego – poprzez poprawę bezpieczeństwa w rejonie ronda Skubiszewskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wymusiła zmianę koncepcji przystanku tramwajowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Jawornicką. Nowa koncepcja jest mniej korzystna dla pasażerów z Junikowa: aby dojść do przystanku muszą nadłożyć drogi do ronda, by następnie na przystanek tramwajowy powrócić. Wielu pasażerów przechodzi ul. Grunwaldzką na wysokości „Pasażu 222” w sposób. Jest to niekomfortowe, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa oraz skutkuje niszczeniem nasadzeń w pasie zieleni na środku ul. Grunwaldzkiej. Optymalnym rozwiązaniem jest budowa dodatkowego przejścia dla pieszych umożliwiającego dojście na przystanek „Smoluchowskiego” także od zachodniej strony, które ułatwi korzystanie z komunikacji zbiorowej, poprawi komfort dotarcia na przystanek klientom sklepów i zakładów zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej na odcinku ul. Świebodzińska – „Pasaż 222” oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu w rejonie ronda Skubiszewskiego, a także radykalnie zmniejszy liczbę popełnianych w tym rejonie wykroczeń drogowych. Realizacja projektu uzupełni kompleksową przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie ronda Skubiszewskiego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Planowanie i budowa przejścia dla pieszych – 10 000 zł Budowa sygnalizacji świetlnej kierującej ruchem na przejściu dla pieszych oraz oznakowania drogowego związanego z przejściem dla pieszych- 25 600 zł Synchronizacja sygnalizacji na przejściu dla pieszych z sygnalizacją kierującą ruchem na rondzie Grunwaldzka/Jawornicka – 14 400 zł Budowa 50 metrowego chodnika wzdłuż południowej nitki torowiska na środku ulicy Grunwaldzkiej – 9 000 zł Budowa barierki oddzielającej chodnik od torowiska – 3 500 zl Przebudowa platformy przystankowej „Smoluchowskiego” w stronę Centrum – 3 000 zł Razem 65 500 zł 65500
SUMA: 65500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Nie jest możliwe dokonywanie zmian w tej lokalizacji w roku 2016, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez 5 lat nie wolno dokonywać zmian w zadaniu finansowanym ze środków unijnych.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Wydział Urbanistyki i Architektury
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Junikowo na sesji 19.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.